Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'romaneste'

Poetry in Translation (CCXXIV): Orhan VELI KANIK, (1914-1950), ISTANBUL, “Fish in a Bottle of Booze”, “Peşte intr-o sticlă de brandy”

November 18th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCXXIV): Orhan VELI KANIK, (1914-1950), ISTANBUL, “Fish in a Bottle of Booze”, “Peşte intr-o sticlă de brandy” · Books, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Cumpăr straie vechi.
Cumpăr haine vechi şi le croiesc in stele.
Muzica este hrana iubirii.
Ador muzica.

Scriu versuri.
Scriu versuri şi cumpăr haine vechi.
Vând haine vechi ca să cumpăr muzică.
O, dac-aş putea, doar, să fiu un peşte intr-o sticlă de brandy …

I buy old clothes.
I buy old clothes and cut them into stars.
Music is the food of love.
I love music.

I write poetry.
I write poetry and buy old clothes.
I sell old clothes and buy music;
If I could also be a fish in a bottle of booze…

[Read more →]

Tags:·····················

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”,

August 21st, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”, · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revolutiilor”,

The sexuality of revolutions
Branko Cegec (b. 1957, Croatia)

a take of a vapid pedestal: I enter deeper into the night,
into sleep, into the ugly, into ire:
a row of amiable skeletons, dear cousins
who are no more: at the end of the road only the sad, jelly-like
girl swimmer waves back a greeting through the desert and
the grove of the earthly remains of the banal souls of slaves
from the garden of eden in the eyes,
a hour after midnight
through which rumbled years and condoms,
softness, nudity, the humidity of mortal meeting-points.

Sexualitatea revoluţiilor
Branko Cegec
(n. Croatia, 1957)

prvind acest piedestal banal: pătrund mai adânc în noapte,
în somn, în urât, în mânie:
un şir de schelete milostive, toate rude dragi,
răposate demult: la capătul drumului – doar silueta tristă, ştearsă,
a tinerei care înnoată, făcandu-mi semn cu mâna, prin pustiu, şi iarăşi
crângul cu rămăşiţele pământeşti ale unor robi fără nume
o oră după miezul nopții,
privind din grădina cerească,
prin care se perindă anii şi condomul
moale, gol şi umed – o convergență implacabilă.
Versiune în limba Română
de Constantin Roman, Londra,
© 2012, Copyright Constantin

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CXLIX): Antonio MACHADO (1875-1939), SPAIN, “Proverbios y cantares”, “Proverbe şi cântece”

November 28th, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXLIX): Antonio MACHADO (1875-1939), SPAIN, “Proverbios y cantares”, “Proverbe şi cântece” · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Trecătorule, paşii tăi sunt chiar
calea aceasta şi nimic altceva;
trecătorule, calea nu există,
calea se naşte din mers.
Mergând creăm drumul,
iar privind înapoi
vedem cărarea
ce nu mai trebuie străbătută, din nou, niciodata.
Trecătorule, calea nu există…
Doar stele pe cer.

(Rendered in Romanian
by Constantin ROMAN, Londra,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CXLV): Elizabeta BAKOVSKA (b.1969) Macedonia, “How we speak”, “Cum vorbim”

November 16th, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXLV): Elizabeta BAKOVSKA (b.1969) Macedonia, “How we speak”, “Cum vorbim” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Do you remember me
your hand asks me.
Your eyes are a dry desert sky.
On my chest I have a hole,
when it rains
my heart is wet.
I comfort you
with muscle contractions
one small,
two strong,
one small.
Save our souls
from this ship that endlessly sinks.
We keep quiet,
for we are bad translators
of our love.

Mai îţi aminteşti de mine,
mă întreabă mâna mea.
Ochii tăi reflectă cerul pustiului.
În piept am o gaură,
iar când plouă
inima se înneacă.
Te consolez
cu o zvâcnire de muşchi:
una uşoară, doua puternice
si iarăşi una uşoară.
Doamne, salvează sufletele noastre
din această barcă ce se scufundă.
Stăm liniştiţi,
căci tălmăcim greşit
dragostea noastră.

(Rendered in Romanian
by Constantin ROMAN, London,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXVIII): Bernardo ATXAGA (Guipúzcoa, 1951), Basque Poet – “Pietá”

August 25th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

“Pietá”
Bernardo ATXAGA

Mătuşile, ba chiar şi mamele noastre
N-au luat nici odată în seamă cât de importantă era viaţa
Înainte să împlinească şaizeci sau şaptezeci de ani,
Ca apoi, mirate fiind de o astfel de descoperire,
Să rămână năucite, preţ de câteva săptămani:
După care au uitat subit întâlnirile săptămânale cu familiile lor,
Şi au început să cumpere lucruri de care nu mai aveau nevoie
Şi să zbiere incontinu, la telefon,
De parcă Marţienii ar fi aterizat în pragul casei.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CXVII): Miguel Hernández Gilabert (Murcia, 1910 – d. Prison, 1942), Spanish Poet – “Război” (Guerra – War)

August 20th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXVII): Miguel Hernández Gilabert (Murcia, 1910 – d. Prison, 1942), Spanish Poet – “Război” (Guerra – War)

RĂZBOI

Bătrâneţea satelor
Inimă fără corp.
Dor lipsit de obiect
Iarbă, praf şi ciori.

Şi tinereţea?
În cosciug.

Pom singuratic şi uscat
Femeie ţeapănă ca un lemn
Un trunchi culcat în pat
Ură fără sfârşit.

Şi tinereţea?
În cosciug.

(Rendered in Romanian
© copyright Constantin ROMAN
London August 2012)

[Read more →]

Tags:··············

Poetry in Translation (CXVI): Angela Figuera AYMERICH (Bilbao, 1902 – Madrid, 1984), Basque Poet – “Corpul Iubitului” (Carne de mi amante – My lover’s flesh)

August 20th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Marmură-ncinsă, fierbinte
Pătrunsă în muşchi şi în fibră.
Corpul viril al iubitului
Zvâcneşte-ncordat în fiinţă.

Suav îmi apare în braţe
Aprins de a mea mângâiere.
Dulce îi este sărutul
Un fruct ce-am muşcat însetată.

Corpul iubitului meu
Îmi intră în fibră şi-n sânge.

(Versiune în limba Română
Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:·················

Poetry in Translation (CVI): Rikardo ARREGI (n. 1958, Gasteiz, Ţara Bască , Spania ) – Promisiune telefonică

June 4th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, Translations

PROMISIUNE TELEFONICĂ
(Rikardo ARREGI, n. 1958, Gasteiz, Ţara Bască, Spania, Poet Basc)

E greu de închipuit cum se limpezesc apele.
Iniţiativa se pierde pe drum;
iar ultima umbră de curaj se înmoaie pe asfalt
odată cu punga de plastic. Nu-i vina nimănui!
A trecut demult timpul cănd porumbeii îţi şedeau
pe umeri, acum carnea a căpătat
aspect de piatră. Doar praf şi frunze ruginite,
ape uzate şi ferestre murdare peste tot.
Simt mirosul care l-ai lăsat în urmă.
Aduceţi trompetele, vă rog, trompetele.
Ţintesc ochii pe ele, aşteptând norii
dar cei mai negri dintre ei nu aduc ploaia.
Prin fereastră
zăresc o femeie care plânge, vorbind la telefon,
cu traista de cumpărături lăsată pe trotoar;
când era să termine conversaţia
a luat-o dela început, săraca.
Apele macină munţii aşa cum
o singură lacrimă macină, necontenit, trupul.
Ce poate fi mai tragic decât o promisiune telefonică?

[Read more →]

Tags:··········

Poetry in Translation (XCIX): Richard Lovelace (1618 – 1658): “Tell Me Not, Sweet, I Am Unkind?” – “Lucastei – Adio, înainte de Luptă”

December 14th, 2011 · Comments Off on Poetry in Translation (XCIX): Richard Lovelace (1618 – 1658): “Tell Me Not, Sweet, I Am Unkind?” – “Lucastei – Adio, înainte de Luptă” · Poetry, quotations, Translations

“Tell me not, Sweet, I am unkind
For, from the nunnery
Of thy chaste breast, and quiet mind,
To war and arms I fly.

True, a new mistress now I chase,
The first foe in the field;
And with a stronger faith- embrace
A sword, a horse, a shield.

Yet this inconstancy is such
As you too shall adore;
For, I could not love thee, Dear, so much,
Loved I not honour more.”

Richard LOVELACE (1618 – 1658)

Lucastei – Adio, Inainte de Lupta

Iubito, sa nu-mi tii de rau
Ca din ispita fragedului piept
Ma-ndepartez de chipul tau
La lupta, aprig sa ma-ndrept.

Mireasa noua voi fi luat
In batalie, tantos,
Caci Sfantul Duh, m-a inarmat
C-un cal, c-un scut si-un palos.

Dar pururea eu voi pastra
In sufletu-mi aprinsa
Ca-n vecii vecilor va sta
Iubirea mea nestinsa.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN
London, December 2011
© All rights reserved, Constantin ROMAN, 2011

[Read more →]

Tags:········

Poetry in Translation (LXXXVII): U2 – “Peace on Earth”

August 31st, 2011 · Comments Off on Poetry in Translation (LXXXVII): U2 – “Peace on Earth” · International Media, Poetry, quotations, Translations

Peace
Heaven on Earth
we need it now
I’m sick of all of this
hanging around
Sick of sorrow
I’m sick of the pain
I’m sick of hearing
again and again
that there’s gonna be
peace on Earth

http://www.youtube.com/watch?v=a8PcvmRllis&feature=related

Pace

Tu, rai lumesc,
Te vreau acum
Sunt ostenit
S-astept in veci.
Etern ecou
Si-adanc suspin
Mereu s-aud
Un lung refren
De Rai lumesc
Pe-acest Pamant..

(Romanian version by Constantin ROMAN)
31 August 2011

[Read more →]

Tags:···············