Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“limba Romana”'

Poetry in Translation (CCCXLIX), Care SANTOS (b.1970) SPAIN/CATALONIA: “Atlasul Corpului”, “The Great Atlas of the Human Body”

August 7th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXLIX), Care SANTOS (b.1970) SPAIN/CATALONIA: “Atlasul Corpului”, “The Great Atlas of the Human Body” · Books, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Cortexul prefrontal
este cea mai mare cameră din casă
pe care o numim creier.
Este motivul pentru care foloseste ca debara,
ca să păstrăm acolo toate lucrurile:
The Prefrontal Cortex
is the largest room of the home
we call the brain.
That’s why it’s used as the storeroom
to keep everything:

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN,
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:···················

Poetry in Romanian (CCCVI): Constantin ROMAN, ROMANIA/ENGLAND, “Epitaf I”

November 8th, 2014 · Comments Off on Poetry in Romanian (CCCVI): Constantin ROMAN, ROMANIA/ENGLAND, “Epitaf I” · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations

Prostaţi vom fi de gravitate
Şi de orgoliul său latent.
Vom pierde ori ce levitate
Şi magnetismul remanent….

O! plângeţi miligali, oerstezi o mie!
Savantul a murit deunăzi:
De-atât amar, cu toţi ne-om repezi
Să-i luam fotoliul la Academie.

Dar plini de scrupule pentru Ecologie
L-om împăia, ca să nu îl uităm:
Cadavrul lui Antipa o să-l dăm,
Ca să–l admire marea Omenire.

Şi-acolo regăsindu-l, într-un fine,
Printre strămoşii noştri troglodiţi
Vom adăsta cu toţi, înmărmuriţi,
De acolada ce i se cuvine.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCXXXVII): W. H. AUDEN, (1907, York – 1973, Vienna): “Stop all the clocks, cut off the telephone”, “Oprește orologiul”

December 9th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCXXXVII): W. H. AUDEN, (1907, York – 1973, Vienna): “Stop all the clocks, cut off the telephone”, “Oprește orologiul” · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

[Read more →]

Tags:························

Poetry in Translation (CCXXVI): Mireia CALAFELL, (b. 1980, Barcelona), Catalonia, Spain, “Mâna neatingând mâna”, “ Hand not touching hand … ”

November 22nd, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCXXVI): Mireia CALAFELL, (b. 1980, Barcelona), Catalonia, Spain, “Mâna neatingând mâna”, “ Hand not touching hand … ” · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Mâna neatingând mâna, pielea neatingând pielea,
doar gustul misterului care se dizolvă în cerul gurii,
în pauze inundate de atâta melancolie,
tremurând de frigul ce nu-l pot înfrunta,
dealungul acestor nopţi albe, cu obloanele trase.

Ochi nesărutând ochi, versuri de foc
în măduva oaselor, în măduva iubirii,
corp plin de parfum
pe silueta gâtului,
profil adumbrit, aşteptând, în confortul aşternutului.

Îţi scriu doar să-ţi spun că o sa te desluşesc, o să te devorez,
ca să parcurg lungul drum, prescris de soartă,
să te cuprind într-un singur cuvânt, dând bice delirului,
în timp ce ne vom ascunde sub orologiul
care recită versuri,
strângându-ne la piept, la nesfârşit.
Îţi scriu doar să-ţi spun, dacă te-aş desluşi, te-as strânge în braţe,
dar tu nu mai vei fi aici: vei fi început să te desprinzi de mine.

(Romanian version by:
Constantin ROMAN, London,
© 2013, Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:···············

Poetry in Translation (CCXIII): Francis of ASSISI,(1181/1182, Assisi, Umbria – October 3, 1226, Assisi), Poet of UMBRIA, “Preghiera”, “Prayer”, “Rugăciune”

September 13th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCXIII): Francis of ASSISI,(1181/1182, Assisi, Umbria – October 3, 1226, Assisi), Poet of UMBRIA, “Preghiera”, “Prayer”, “Rugăciune” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Sf. Francisc din Assisi
(1181/82 – 3 Octombrie, 1226)

O, Doamne, Dumnezeule, lasă-mă să primesc pacea ta.
Acolo unde este ură, lasă-mă să pot semăna iubire.
Unde este daună, iertare.
Unde este îndoiala, credință.
Unde este disperare, speranță.
Unde este întuneric, lumină.
Unde este tristețe, bucurie.

Doamne, Dumnezeul meu,
daruieşte-mi, nu atât mângâierea, cât putința de a mângâia;
nu atât harul de a fi înțeles, cât să pot înțelege;
nu să fiu iubit, cât să pot iubi.
Căci prin dăruire de sine putem primi,
prin iertare putem fi iertați,
și prin moartea spre moarte putem afla viață veșnică.
Amin
Versiune în limba Română
Constantin ROMAN, Londra,
© 2013, Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:···················

Poetry in Translation (CCI): Tzveta SOFRONIEVA (b. 1963, Bulgaria), BULGARIA & GERMANY, “When Zeus turned his back on her”, “Când Zeus i-a întors spatele”

July 5th, 2013 · No Comments · Diaspora, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Când Zeus i-a întors spatele
limba care era casa strămoşilor mei
acum e doar un fulg în aripa Europei:
oare zbura- va ca să-şi admire frumuseţea,
ca un Narcis, primăvara?

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXCVIII): Giovanni Maria CHERCHI (b. 1928), ITALY, SARDINIA, “S’attressu”, “Il passaggio”, “În marea trecere”

June 27th, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Giovanni Maria CHERCHI

S’attraessu

Sas arveghes si movene dae tesu
appenas ilgiarende sas aeras
e pasa pasa in chirca de ricattu
si tuccan de su monte a s‘atter‘ala.
E nd’intendet sa zente a manzanile
s ‘attraessu ‘e sa ‘idda
e misciu a s ‘appeìttigu
s ‘appeddu de sos canes cun su ‘elidu
de anzones time time. Sos piseddos
iscultana su tinnulu
duiche ‘e sas ischiglias in su sonnu
e biden in sos bisos
— ca la tenen in coro — andendeche sa gama cara a sole
e bianca nida a supaschinzu nou.

IN MAREA TRECERE
Giovanni Maria CHERCHI
(b. 1928, Alghero, Sardinia)

În zorii zilei, din depărtare,
oile trec agale,
peste culmi,
spre pajişti noi.
Dimineaţa oamenii aud
turma trecând prin sat
în ritm de copite
cu mieii behăind
şi câinii lătrând.
În somnul lor, copiii aud
clopoţeii timizi ai mieilor,
în visul lor, închipuindu-şi
că le aud din inimă
în timp ce turma albă
se indreaptă către soare, spre pajişti nevăzute.
(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXCVI): Eeva-Liisa MANNER, (1921 – 1995), FINLAND, “Assimilation”, “Integrare”

June 22nd, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

I will show you a way
that I have traveled.

If you come
If you come back some day
searching for me

do you see how everything shifts
a little every moment
and becomes less pretentious
and more primitive
(like pictures drawn by children
or early forms of life:
the soul’s alphabet)
you will come to a warm region
it is soft and hazy
but then I will no longer be me,
but the forest.
Îţi voi arăta drumul
care l-am urmat.

Dacă vei veni
Dacă vei veni într-o zi înapoi
căutându-mă
oare vezi cum lucrurile se schimbă
câte un pic în fiecare clipă
ca să devină mai puţin pretenţioase
şi mai naive
(aidoma desenelor de copii
sau formelor de viaţă primitive:
un alfabet al sufletului).
O să vii pe meleaguri calde
un aer blând în ceaţă
dar atunci eu nu voi mai fi eu,
ci doar codrul.

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CXXIX): Pier-Paolo Pasolini (1922 – 1975), Poet Italian de expresie Friula – “Ciant da li ciampanis”, ” Sunet de clopot”, “Song of the Church Bells”

October 5th, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXXIX): Pier-Paolo Pasolini (1922 – 1975), Poet Italian de expresie Friula – “Ciant da li ciampanis”, ” Sunet de clopot”, “Song of the Church Bells” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Co la sera a si pièrt ta li fontanis
il me país al colòur smarít.
Jo i soj lontàn, recuardi li so ranis,
la luna, il trist tintinulà dai gris.
A bat Rosari, pai pras al si scunís:
jo i soj muàrt al ciant da li ciampanis.
Forèst, al me dols svualà par il plan,
no ciapà pòura: jo i soj un spirt di amour
che al so país al torna di lontàn.

Când seara se reflectă în fântână
tot satul se dizolvă-n umbre pale.
Iar broaştele din lac işi cânta corul,
sub clar de lună şi refren de greieri.
Când văile se fac ecou de clopot
tot surd

Poetry in Translation (CXXIX): Pier-Paolo Pasolini (1922 – 1975), Poet Italian de expresie Friula – “Ciant da li ciampanis”, ” Sunet de clopot”, “Song of the Church Bells”

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXXV): Francesc PARCERISAS (b. 1944), Poet Catalan – “Mâna lui Virgiliu” (The Hand of Virgil)

September 23rd, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXXV): Francesc PARCERISAS (b. 1944), Poet Catalan – “Mâna lui Virgiliu” (The Hand of Virgil) · Books, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Francesc PARCERISAS (n. 1944)
Poet Catalan

Bătălia e grea şi nedreaptă,
flăcări domoale pe culmi de coline.
Suliţele şi săgeţile inamice
ne-au decimat încet
părinţii care ne-au ocrotit, încât, aproape,
fără sa ne dăm seama
ne aflăm muţi şi surprinşi peste măsură,
în toiul focului, pe câmpul de bătălie.

Versiune în limba Română
de Constantin Roman
Londra, 23 Septembrie 2012,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN
de Constantin Roman
Londra, 23 Septembrie 2012,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:········