Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

POETRY IN TRANSLATION (408), Liviu Antonesei (b. 1953, co. Iasi), ROMANIA: “În patria mea”, “In my country”

April 21st, 2017 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, Translations

POETRY IN TRANSLATION (408), Liviu Antonesei (b. 1953, co. Iasi), ROMANIA:

“În patria mea”, “In my country”

Liviu Antonesei

Liviu Antonesei

 

În patria mea

Liviu Antonesei

 

în patria mea în care unii au pîinea
şi alţii cuţitul şi un inoxidabil
lanţ de interese îi leagă pe unii de
ceilalţi,
în patria mea strălucitoare şi tristă, eu sînt un corb bătrîn, fără aripi,
un paria însemnat cu stea albă în frunte,
un recipient fără fund în care-şi vomită –
cu toţii – fierea şi neputinţa şi ura.
Şi pentru că în patria mea de nimic
nu-mi e teamă
şi pentru că în patria mea nimic nu mi
se poate întîmpla în afara iubirii
mele disperate pentru Maria,
sînt cuprins subit de o stranie bucurie,
de o fericire fără margini a gîndului
inimii mele, de un extaz infinit
ca o moarte de aur şi sînge. Ca o lumină
a cărnii.
Drept care, în patria mea de gînduri ucise,
de vinovate tăceri, de umile elanuri interioare,
eu răspund şi semnez propriu:
Liviu Antonesei.

 

Source:

Liviu Antonesei:

”Un taur în vitrina de piatră (antologie lirică, 1977-2012)”,

Editura Adenium, Iași, 2013

 

* * * *

 

In my country –

Liviu Antonesei

 

in my country some people are getting bread

and others – knife and the stainless chains

of interests linking some of us

to all the others…

in my bright but sad country, I am an old raven, without wings,

a pariah stamped with a white star on its forehead,

a bottomless recipient where everybody

is vomiting

its bile its uselessness and hatred.

And as in my country nothing, ever

could happen to me, I fear nothing

and as in my country nothing

could ever happen to me other than my

desperate love of Maria

I am suddenly possessed of a strange happiness

of an unbound happiness of my heart’s

dreams, of infinite ecstasy

like a golden seeping death. Like a radiant

flesh.

Which follows that, in my country of dead dreams,

Of silent gilt, of humble inner grace

I am answering and signing for real:

Liviu Antonesei.

 

English version by: Constantin Roman, London 2017

© copyright Constantin Roman, London, 2017

 

* * * * *

Tags: ···········

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.