Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries from June 16th, 2015

Poetry in Translation (CCCXLI), Eugenio MONTALE (1896 – 1981), ITALY / LIGURIA: “Aniversare”, “Anniversaria”

June 16th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXLI), Eugenio MONTALE (1896 – 1981), ITALY / LIGURIA: “Aniversare”, “Anniversaria” · Books, Famous People, Poetry, quotations, Translations

Stând in genunchi, tot darul ce-am crezut
Nefiind al meu – ci-al altora de fapt,
Acum e-al meu. Căci bunul Dumnezeu a vrut
Să-nchege-ntreg tot sângele vărsat …
Ca-n pomul vieţii să atârne al tău fruct.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, Londra

[Read more →]

Tags:···············

Poetry in Translation (CCCXL), Eugenio MONTALE (1896 – 1981), ITALY/LIGURIA: “Ripenso il tuo sorriso ”, “I recall your smile”, “Surâsul tău”

June 15th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXL), Eugenio MONTALE (1896 – 1981), ITALY/LIGURIA: “Ripenso il tuo sorriso ”, “I recall your smile”, “Surâsul tău” · Books, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Nu visez decât la surâsul tău – o apă limpede,
mărturie întâmplătoare în albia râului,
oglindă în care zăresti frunza iederei,
dar mai ales cuprinsul cerului, strălucitor şi calm.
***
I recall your smile, and for me it is limpid water
witnessed by chance among the stones of a riverbed.
slight mirror in which you see an ivy and its inflorescence,
and over all the embrace of a serene white sky.
***
Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida
scorta per avventura tra le pietraie d’un greto,
esiguo specchio in cui guardi un’ellera e i suoi corimbi;
e su tutto l’abbraccio di un bianco cielo quieto.

[Read more →]

Tags:·······················

Poetry in Translation (CCCXXXIX), Herta MULLER (b. 1953), ROMANIA-BANAT/GERMANY: “Colour Grey”, “Gri”

June 15th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXXXIX), Herta MULLER (b. 1953), ROMANIA-BANAT/GERMANY: “Colour Grey”, “Gri” · Communist Prisons, Diary, Diaspora, Famous People, International Media, OPINION, PEOPLE, Poetry, POLITICAL DETENTION / DISSENT, quotations, Reviews, Translations

I was nice to him
He was nice to me
Only
Our doors, our windows
Kept closed
Lest we smell each other.

Nu mă gândesc la tine
Dar când pământul aprig îmi va cuprinde pieptul
Voi visa tot mai mult la acele zile.

[Read more →]

Tags:·····················

Poetry in Translation (CCCXXXVIII), Thomas BOBERG (b. 1960), DENMARK: “Dictatorial Poem”, “Poem Dictatorial”

June 13th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXXXVIII), Thomas BOBERG (b. 1960), DENMARK: “Dictatorial Poem”, “Poem Dictatorial” · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

POEM DICTATORIAL
(Thomas Boberg, Danemarca)

Toţi oamenii care nu se pot plimba pe Corso,
Toţi oamenii care au uitat de unde vin
Toţi oamenii care şi-au pierdut cheile
Toţi oamenii care nu pot fi membrii clubului
Toţi oamenii care nu pot fi pe buzele mele
Toţi oamenii care nu înţeleg tactica scorpionului
Toţi oamenii care trec unii pe lângă alţii
Toţi oamenii care sosesc la timp dar care nu reuşesc
Toţi oamenii care refuză să trăiasca experienţa viitorului
Toţi oamenii care rămân deşi trenul aşteaptă
Toţi oamenii care nu pot fi unde sunt.

Traducere – Constantin ROMAN, Londra

[Read more →]

Tags:················

POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor”

June 13th, 2015 · Comments Off on POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor” · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Virtue and crime weigh the same
I’ve seen it:
in a man who was both
criminal and virtuous.

I seek a teacher and a master
may he restore my sight hearing and speech
may he again name objects and ideas
may he separate darkness from light.

I am twenty-four
led to slaughter
I survived.
rumuseţe şi sluţenie
curaj şi laşitate
toate cântăresc de-opotrivă
am văzut-o
la un om care era de o potrivă
criminal şi virtuos.

Caut un dascăl şi un îndrumător
ca să-mi redea văzul auzul şi graiul
ca să pot desluşi obiectele şi ideile
să pot distinge întunericul de lumină.

Am ani două zeci şi patru
fiind mânat la abator
am supravieţuit.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCCXXXVI), Diarmuid JOHNSON (b. 1965), IRELAND: “English”, “Engleza”

June 13th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXXXVI), Diarmuid JOHNSON (b. 1965), IRELAND: “English”, “Engleza” · Books, Diaspora, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

English is the language of war
We cannot say what we mean any more.
In English there are words
For all things which cast a shadow:
Do not translate these words.
English is the language of war:
Do not speak it.

Engleza este limba războiului
Nu mai putem spune ce gândim nicidecum.
În Engleză sunt cuvinte
Pentru orice obiect care proectează o umbră
Nu traduce aceste cuvinte.
Engleza este limba războiului
Nu o vorbi!
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CCCXXXV), Giacomo LEOPARDI (1798-1837), ITALY/MARCHE: “To The Moon”, “Luna”

June 13th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXXXV), Giacomo LEOPARDI (1798-1837), ITALY/MARCHE: “To The Moon”, “Luna” · Books, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Dar ce plăcut a fost, când, tânăr fiind,
Să sper într-un parcurs strălucitor,
Dar umbre din trecut nu m-au lăsat
Pe ele sa clădesc, căci triste sunt.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:······················

Poetry in Translation (CCCXXXIV), Robin ROBERTSON (b.1955), UK/SCOTLAND: “Vino”, “Trysts”

June 12th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXXXIV), Robin ROBERTSON (b.1955), UK/SCOTLAND: “Vino”, “Trysts” · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

vino
la fântâna fermecată
vino
pa câmp de dor şi sete
vino
în inima furtunii,
vino
în cele mai bune încălţări
vino
în rochiţa ta preferată
vino
singură în junglă
vino
tu eşti iubita mea din totdeauna
vino
la albia râului
vino.

[Read more →]

Tags:···············