Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries from June 29th, 2013

Poetry in Translation (CC): Muriel STUART (1885 – 1967), SCOTLAND, “Obsession”, “Obsesie”

June 29th, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Obsession
Muriel Stuart

I will not have roses in my room again,
Nor listen to sonnets of Michael Angelo
To-night nor any night, nor fret my brain
With all the trouble of things that I should know.
I will be as other women–come and go
Careless and free, my own self sure and sane,
As I was once … then suddenly you were there
With your old power … roses were everywhere
And I was listening to Michael Angelo.

Obsesie
Muriel Stuart

M-am săturat de trandafiri în glastră
Sau să aud vre-un vers de Michel Angel,
Când zi de zi într-una mă apasă
Povara grijilor de ori ce fel.
Căci vreau să fiu cum sunt alte femei,
Destinsă şi de griji neîntinată,
Cum am mai fost… dar vai, din chiar senin,
Cu vechiul farmec, tu ai apărut …
Şi iarăşi trandafiri am pus în glastră
Iar Michel Ange-l iau de la-nceput.
(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:·······

Poetry in Translation (CXCIX): Laura TURCI (b. 1972), ITALY / ROMAGNA, “I Murt”, “Morţii”, “The Dead”

June 28th, 2013 · No Comments · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Laura TURCI
Morţii
te privesc
din fotografiile mormintelor.
Prinşi într-un suflu, ei
rămân sigilaţi
în coşciuge de plumb,
transfiguraţi în suspine
de praf.

Curând, ei vor lua drumul
pe cărările vieţii,
să se ascundă
printre obiectele
lumeşti.

Tatăl meu,
acum un tată bun,
se odihneşte într-o saramură vânătă,
cu care se stropeşte via,
în orăcăitul broaştelor
şi zborul libelulelor.
de lângă râu.

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:········

Poetry in Translation (CXCVIII): Giovanni Maria CHERCHI (b. 1928), ITALY, SARDINIA, “S’attressu”, “Il passaggio”, “În marea trecere”

June 27th, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Giovanni Maria CHERCHI

S’attraessu

Sas arveghes si movene dae tesu
appenas ilgiarende sas aeras
e pasa pasa in chirca de ricattu
si tuccan de su monte a s‘atter‘ala.
E nd’intendet sa zente a manzanile
s ‘attraessu ‘e sa ‘idda
e misciu a s ‘appeìttigu
s ‘appeddu de sos canes cun su ‘elidu
de anzones time time. Sos piseddos
iscultana su tinnulu
duiche ‘e sas ischiglias in su sonnu
e biden in sos bisos
— ca la tenen in coro — andendeche sa gama cara a sole
e bianca nida a supaschinzu nou.

IN MAREA TRECERE
Giovanni Maria CHERCHI
(b. 1928, Alghero, Sardinia)

În zorii zilei, din depărtare,
oile trec agale,
peste culmi,
spre pajişti noi.
Dimineaţa oamenii aud
turma trecând prin sat
în ritm de copite
cu mieii behăind
şi câinii lătrând.
În somnul lor, copiii aud
clopoţeii timizi ai mieilor,
în visul lor, închipuindu-şi
că le aud din inimă
în timp ce turma albă
se indreaptă către soare, spre pajişti nevăzute.
(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXCVII): D. H. LAWRENCE (1885 – 1930), ENGLAND, “December Night”, “Noapte de iarnă”

June 23rd, 2013 · No Comments · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXCVII): D. H. LAWRENCE (1885 – 1930), ENGLAND, “December Night”, “Noapte de iarnă”

December Night
D. H. Lawrence (1885 – 1930)

Take off your cloak and your hat
And your shoes, and draw up at my hearth
Where never woman sat.
I have made the fire up bright;
Let us leave the rest in the dark
And sit by firelight.
The wine is warm in the hearth;
The flickers come and go.
I will warm your feet with kisses
Until they glow.

Noapte de iarnă
D. H. Lawrence (1885 – 1930)

Scoate- ţi paltonul, pălăria
Şi incălţările şi vino lângă sobă,
Acolo unde nimeni n-a pierdut mândria.
Şi-acuma să lăsăm totul în umbră,
În timp ce voi aprinde focul aprig,
Strângându-te la pieptu-mi, în penumbră;
Licoarea nopţii a pătruns în suflet,
Iar flăcările se rotesc în joacă.
Îţi voi cuprinde corpul cu săruturi
Până îţi voi încinge fiinţa toată.

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,

[Read more →]

Tags:··········

Poetry in Translation (CXCVI): Eeva-Liisa MANNER, (1921 – 1995), FINLAND, “Assimilation”, “Integrare”

June 22nd, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

I will show you a way
that I have traveled.

If you come
If you come back some day
searching for me

do you see how everything shifts
a little every moment
and becomes less pretentious
and more primitive
(like pictures drawn by children
or early forms of life:
the soul’s alphabet)
you will come to a warm region
it is soft and hazy
but then I will no longer be me,
but the forest.
Îţi voi arăta drumul
care l-am urmat.

Dacă vei veni
Dacă vei veni într-o zi înapoi
căutându-mă
oare vezi cum lucrurile se schimbă
câte un pic în fiecare clipă
ca să devină mai puţin pretenţioase
şi mai naive
(aidoma desenelor de copii
sau formelor de viaţă primitive:
un alfabet al sufletului).
O să vii pe meleaguri calde
un aer blând în ceaţă
dar atunci eu nu voi mai fi eu,
ci doar codrul.

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CXCV): Rudyard KIPLING (1865 – 1935), ENGLAND “If”, “Dacă, doar…”, “Si”, “Tu seras un Homme, mon fils”

June 21st, 2013 · No Comments · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, Translations

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

Dacă doar capul ţi-ai păstra, când toţi din jurul tău
L-ar pierde, dară vina lor în cârcă ţi-ar urca;
Dacă nădejdea ţi-ai păstra, când toţi s-ar îndoi,
Scuzându-se la nesfârşit, în îndoiala lor:
De-ai aştepta fără să fii trudit,
Mereu minţit, fără să poţi minţi,
Atunci când lumea te-ar urî, fără să poţi urî,
Si fără să te-mpăunezi, sau să te dai viteaz;

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN

Si entre la turba das a la virtud abrigo;
si, marchando con reyes del orgullo has triunfado;
si no pueden herirte ni amigo ni enemigo;
si eres bueno con todos, pero no demasiado,
si puedes llenar los preciosos minutos
con sesenta segundos de combate bravío,
tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos,
y lo que más importa: ¡serás hombre, hijo mío!”
© Dra. Gloria M. Sánchez Zeledón de Norris Yoyita.

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tous jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.

(traduit de l’anglais par André Maurois)

[Read more →]

Tags:··················

Love at the time of Swine Flu

June 21st, 2013 · No Comments · Books, Diaspora, PEOPLE, Reviews, Uncategorized

Hysteria has gripped the city: I wonder what might have been like living in London, centuries ago, at the time of the Black Death?
As always, the blame was left on the doorstep of hapless immigrants, foreign sailors, or refugees fleeing the horrors of repression on the Continent: Flemish Huguenots, Jewish Estonians coming from Russia, Spaniards who brought the decease with them, decimating good Christians, like us, living in fear of God… Yes the ‘Spanish Flu’ most certainly came from the Peninsula. What the Spaniards of Armada memory did not succeed, they certainly managed rather well with this pandemic. We were very lucky indeed to avoid it during the Peninsular War, but what, with the rock of Gibraltar still being British, the border acted more like a sieve than a proper filter. We may have won the battle but surely not the ongoing war: in 1918 one million of our people died of Spanish flu, caused by this mysterious virus called H1N1. After such massive population cull, do you think, Britain might have become a better place? I doubt it: the flu unleashed the beginning of the end, the very decline of our great British Empire, as both WWI and the Spanish flu had a propensity of killing sturdy young men. It caused our genetic pool to be frustrated of the best input: look at the result of these insipid pen pushers in our Civil Service not to mention greedy MPs, or incompetent financiers!

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

June 9th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXCIII): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

Bury me and arise, break your chains
And sprinkle your freedom
With the enemy’s evil blood.
And don’t forget to remember me
In the great family,
In a family new and free,
With a kind and quiet word.

Ingroapă-mă, dar scoăla-te, rupe lanţurile
Şi răcoreşte-ţi libertatea
Cu sângele otrăvit al duşmanului.
Dar nu uita să mă pomeneşti
Cu un cuvânt bun, liniştit,
Întregului neam,
Un neam renăscut şi liber,
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:·········

Poetry in Translation (CXCIII): Ignazio DELOGU, Sardinia, (1928 – 2011), “Sa terra mia”, “La mia terra”, “Pământul meu”, “My Land”

June 5th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CXCIII): Ignazio DELOGU, Sardinia, (1928 – 2011), “Sa terra mia”, “La mia terra”, “Pământul meu”, “My Land” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Pământul meu
Ignazio Delogu (1928 – 2011)

Pământul meu
este o piatră
de sete și dureri.
Pământul meu
este o pâine
fierbinte ca inima.
Pământul meu
este un râu
de ură și resentimente.
Pământul meu
este o rochie de mireasă
pentru dragostea mea
Pământul meu
este o bijuterie nestemată
pentru miner.
Pământul meu
este steaua
ce călăuzește păstorul.
Pământul meu
este ca ultimul val
pentru pescar.

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

My land
is a stone
of thirst and pain.
My land
is a bread
as hot as my heart.
My land
is a river
of hatred and resentment.
My land
is a bride’s wedding gown
for my love.
My land
is a precious stone
for the miner.
My land
is the morning star
guiding the shepherd.
My land
is the fisherman’s
last wave.

(Rendered in English by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:············