Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“The sexuality of revolutions ”'

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”,

August 21st, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”, · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revolutiilor”,

The sexuality of revolutions
Branko Cegec (b. 1957, Croatia)

a take of a vapid pedestal: I enter deeper into the night,
into sleep, into the ugly, into ire:
a row of amiable skeletons, dear cousins
who are no more: at the end of the road only the sad, jelly-like
girl swimmer waves back a greeting through the desert and
the grove of the earthly remains of the banal souls of slaves
from the garden of eden in the eyes,
a hour after midnight
through which rumbled years and condoms,
softness, nudity, the humidity of mortal meeting-points.

Sexualitatea revoluţiilor
Branko Cegec
(n. Croatia, 1957)

prvind acest piedestal banal: pătrund mai adânc în noapte,
în somn, în urât, în mânie:
un şir de schelete milostive, toate rude dragi,
răposate demult: la capătul drumului – doar silueta tristă, ştearsă,
a tinerei care înnoată, făcandu-mi semn cu mâna, prin pustiu, şi iarăşi
crângul cu rămăşiţele pământeşti ale unor robi fără nume
o oră după miezul nopții,
privind din grădina cerească,
prin care se perindă anii şi condomul
moale, gol şi umed – o convergență implacabilă.
Versiune în limba Română
de Constantin Roman, Londra,
© 2012, Copyright Constantin

[Read more →]

Tags:············