Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries from July 27th, 2012

Isabela Vasiliu-Scraba: Noica printre oamenii mici şi mari ai culturii noastre

July 27th, 2012 · 4 Comments · Diaspora, International Media, OPINION, PEOPLE

Prezentând filozofia românească în The Encyclopedia of Philosophy (vol.VII, Macmillan, New York, 1972), Mircea Eliade plasase filosofia noiciană în descendenţa gândirii profesorului lor comun, faimosul Nae Ionescu (7) pe care de asemenea îl înfăţişase într-unul din volumele anterioare ale enciclopediei din spaţiul lingvistic englezesc (vol.IV, 1967, p. 212), spre exasperarea neputincioasă a satrapilor culturii comuniste care-l voiau scos cu totul pe Nae Ionescu din cultura noastră. Doar Anton Dumitriu avusese tăria şi perseverenţa de a prezenta o latură a gândirii naeionesciene in a doua ediţie a renumitei sale Istorii a logicii, spre sincera admiraţie a lui Constantin Noica.

[Read more →]

Tags:

Poetry in Translation (CXIV): Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), Poet Catalan – “BATTLE SONG” (CÂNTEC DE LUPTĂ)

July 12th, 2012 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations

Canto a la lluita

(Joan Salvat-Papasseit – Toti Soler)

Cavaller d’un corser
qual crinera és de flames
só jo l’incendiari de mots d’adolescent.
Blasmo els déus a ple vol:
l’arraulit bestiari
tem el fuet del meu cant!

I he maridat la lluna…
(Però no dormo amb Ella, si el filisteu governa els meus domenys)

[Read more →]

Tags:·

Poetry in Translation (CXIII): Joan Margarit i Consarnau (b. 1938), Poet Catalan – “BEYOND THE BEACH…” (DINCOLO DE PLAJĂ)

July 11th, 2012 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations

BEYOND THE BEACH…
Joan Margarit i Consarnau (b. 1938)

Beyond the beach that mirrors the wind
there has to be a land where the waves
of my longing will die when the gods
have forsaken me and I am left alone.
A road that does not lead to death
is merely a blind alley.

Translated by D. Sam Abrams

DINCOLO DE PLAJĂ
Joan Margarit i Consarnau

(n. Sanaüja, 1938)

Dincolo de plaja care reflectă vântul
Trebuie să fie un ţărm unde valul
Dorului meu s-ar stinge, atunci când zeii
m-ar fi abandonat iar eu aş fi rămas singur.
Un drum care nu se-ndreaptă spre nefiinţă
Este doar un impas

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN
Londra, 8 Iulie 2012
© Copyright 2012, Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:·

Poetry in Translation (CXII): D. H. Lawrence (1881-1958), – “Lies About Love” (Palavre de iubire)

July 8th, 2012 · No Comments · Poetry, Translations

Palavre de iubire
D H Lawrence, (1885-1930), Poet Englez

Suntem cu toţi nişte prefăcuţi, pentru că
adevărul de ieri este doar amăgirea de mâine;
doar litera rămâne neschimbată,
căci noi trăim din litera adevărului.
Dragostea impărtăşită azi prieteniei noastre
este cu totul alta, decât cea de anul trecut.
Să fi pretins altfel, ar fi fost o iluzie.
Şi totuşi, noi repetăm la infinit – iubire! iubire! iubire!
de parcă ar fi o monedă neschimbată,
In loc de o floare ofilită, ce va înflori din nou.

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN
Londra, 8 Iulie 2012
© Copyright 2012, Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:··