Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries from August 24th, 2013

Poetry in Translation (CCX): Jorge Luis BORGES, (24 August 1899, Buenos Aires – 14 June 1986, Geneva), ARGENTINA, “Simplicity ”, “Simplitate”

August 24th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCX): Jorge Luis BORGES, (24 August 1899, Buenos Aires – 14 June 1986, Geneva), ARGENTINA, “Simplicity ”, “Simplitate” · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Simplitate
Jorge Luis Borges
(1899, Buenos Aires –1986, Geneva)

Îmi deschide poarta dinspre grădină
cu îngăduinţa unui servitor
al cărui devotament este nesigur
dar odată înăuntru privirea mea
nu are nevoie să fixeze obiectele
care au rămas, precis, în memorie.
Recunosc obiceiurile și spiritul –
acel dialect al aluziilor,
acea pânză ţesută de fiecare grup.
Eu nu am nevoie să vorbesc
nici să–mi asum vre-un fals privilegiu;
cei care mă înconjoară aici, mă știu prea bine,
știu bine suferințele și slăbiciunea mea.
Aceasta este poate treapta cea mai înaltă
care Cerul poate ne va acorda:
nu să fim admirați în victorie
ci pur și simplu să fim îngăduiţi
ca parte a unei realități inconturnabile,
ca și pietrele și arborii.
Versiune în limba Română
Constantin ROMAN, Londra,
© 2013, Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”,

August 21st, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia, 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revoluţiilor”, · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCIX): Branko CEGEC, (b. Croatia 1957), CROATIA, “The sexuality of revolutions ”, “Sexualitatea revolutiilor”,

The sexuality of revolutions
Branko Cegec (b. 1957, Croatia)

a take of a vapid pedestal: I enter deeper into the night,
into sleep, into the ugly, into ire:
a row of amiable skeletons, dear cousins
who are no more: at the end of the road only the sad, jelly-like
girl swimmer waves back a greeting through the desert and
the grove of the earthly remains of the banal souls of slaves
from the garden of eden in the eyes,
a hour after midnight
through which rumbled years and condoms,
softness, nudity, the humidity of mortal meeting-points.

Sexualitatea revoluţiilor
Branko Cegec
(n. Croatia, 1957)

prvind acest piedestal banal: pătrund mai adânc în noapte,
în somn, în urât, în mânie:
un şir de schelete milostive, toate rude dragi,
răposate demult: la capătul drumului – doar silueta tristă, ştearsă,
a tinerei care înnoată, făcandu-mi semn cu mâna, prin pustiu, şi iarăşi
crângul cu rămăşiţele pământeşti ale unor robi fără nume
o oră după miezul nopții,
privind din grădina cerească,
prin care se perindă anii şi condomul
moale, gol şi umed – o convergență implacabilă.
Versiune în limba Română
de Constantin Roman, Londra,
© 2012, Copyright Constantin

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CCVIII): Joaquim Maria MACHADO de ASSIS, (b. Rio de Janeiro: 1839 – 1908), BRAZIL, “A Carolina”, “Iubitei”, “To Carolina”

August 18th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCVIII): Joaquim Maria MACHADO de ASSIS, (b. Rio de Janeiro: 1839 – 1908), BRAZIL, “A Carolina”, “Iubitei”, “To Carolina” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Iubito, în genunchi, la patul tău,
Unde îţi odihneşti o viaţă-ntreagă,
De-a pururi, langă tine, fiinţă dragă,
Eu sufletu-mi îţi pun la căpătâi.

Cu dor adânc, vibrând necontenit,
Mi-ai luminat cărarea vieţii toată,
Facând din cas-un cuib prea-fericit.

Ţi-aduc ofranda florilor culese
Pe drumul ce-am purces, noi amândoi,
Lăsând în urmă gânduri ne’nţelese.

Iar dacă-n ochii lacrimilor toate,
Mereu adastă visuri din trecut,
Eu le-am trăit, dar astăzi sunt departe.
Versiune în limba Română
de Constantin Roman, Londra,
© 2012, Copyright Constantin Roman

[Read more →]

Tags:········

Poetry in Translation (CCVII): Manuel Álvarez Torneiro, (b. 1932, La Coruña), GALICIA, SPAIN, “On The Matter of Adagio, In Tribute to Tomaso Albinoni”, “Adagio, Tribut lui Tomaso Albinoni”

August 16th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCVII): Manuel Álvarez Torneiro, (b. 1932, La Coruña), GALICIA, SPAIN, “On The Matter of Adagio, In Tribute to Tomaso Albinoni”, “Adagio, Tribut lui Tomaso Albinoni” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

The hour arborescent in the shelter of evening.
That voluptuous taffeta of sense.
And life,
which binds severe moments.
A lit blade of grass touches the tremulous flesh,
elaborates the happy flowering of what’s lost.
Nothing is shipwrecked definitively.
The viola turns into sheer silk.
Great scars receive their oils.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCVI): Inga Ravna EIRA (b. 1948), SAMILAND / LAPLAND /LAPONIA/ NORWAY, “The Gods ”, “Zeii”, “Gudene”, “Ipmilat“

August 16th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCVI): Inga Ravna EIRA (b. 1948), SAMILAND / LAPLAND /LAPONIA/ NORWAY, “The Gods ”, “Zeii”, “Gudene”, “Ipmilat“ · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

The Gods turned the soil
hid the gold under the stones
but the strangers found it
The spirits and the underworld people fled
hid in the mountain
but were nevertheless disturbed
How dare they
challenge gods and spirits

Zeii au arat pământul
şi au ascuns aurul sub pietre
dar străinii l-au aflat.
Spiritele și oamenii vieţii de apoi au fugit
să se ascundă în munţi
dar au fost, totuși, găsiţi.
Oare, cum îndrăznesc, ei,
să supere zeii și spiritele?

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:

Poetry in Translation (CCV): Giorgos SEFERIS (1900 – 1971), GREECE, “Just a little more ”, “Un pic mai mult”

August 12th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCV): Giorgos SEFERIS (1900 – 1971), GREECE, “Just a little more ”, “Un pic mai mult” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Just a little more
Giorgos SEFERIS (1900 – 1971)

Just a little more
And we shall see the almond trees in blossom
The marbles shining in the sun
The sea, the curling waves.
Just a little more
Let us rise just a little higher.

Un pic mai mult
Giorgos SEFERIS (1900 – 1971)

Un pic mai mult
Şi o să vedem pomii înfloriţi,
Marmura sclipind în soare,
Marea şi valurile spumegând.
Un pic mai mult
Lăsaţi-ne să ne ridicăm puţin mai sus.
(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:········

Poetry in Translation (CCIV): Eleftherios IOANNOU, CYPRUS, “The coin”, “Un leu”

August 12th, 2013 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCIV): Eleftherios IOANNOU, CYPRUS, “The coin”, “Un leu”

The coin
Eleftherios IOANNOU (Cyprus)

Many ignore you.
What’s a dime for a tip?
But I was cold and alone
in the street.
When I bend to pick you up.

Un leu
Eleftherios IOANNOU (Cipru)

Mulţi te sfidează:
Ce-i un leu pentru un bacşiş?
Dar mie mi-era frig şi eram singur
pe stradă
Când m-am aplecat să te iau.

[Read more →]

Tags:······

Poetry in Translation (CCIII): Brian B. J. FARRUGIA, MALTA, “Hey! butterfly! butterfly!”, “Hei! fluture! fluture!”

August 10th, 2013 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Hey! butterfly! butterfly!
Brian B. J. Farrugia (Malta)

Hey! butterfly! butterfly!
Wait for me,
and tell me of your dreams.

Have you danced with fairies gay
and found your love and life?

Have you sipped the sweetest gold
and rest on the finest beds?

Hey, butterfly, butterfly
Come on me,
Hei! fluture! fluture!
Brian FARRUGIA (Malta)

Hei! fluture! fluture!
stai puţin
să-mi dezvălui visele tale.

Ai bătut hora cu zânele
să-ţi găseşti dorul şi viaţa?

Ai sorbit cea mai dulce miere
în cel mai frumos iatac?

Hei! fluture! fluture!
Vino la mine
să-mi cânţi cel mai frumos cântec.
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,

[Read more →]

Tags: