Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'Spain'

Poetry in Translation (CCCXCV), ROMANIA/SPAIN – Horia VINTILĂ (1915, Segarcea, Romania – 1992, Madrid, Spain) – “Echilibru”, “Balance”

June 14th, 2016 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXCV), ROMANIA/SPAIN – Horia VINTILĂ (1915, Segarcea, Romania – 1992, Madrid, Spain) – “Echilibru”, “Balance” · Books, Diaspora, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, POLITICAL DETENTION / DISSENT, quotations, Translations, Uncategorized

You’re passing, like a fairy, in shimmering of shadows,
Which ripple in the echoes, to freeze in marble stone.
As in my singing body reverberates your music
Which keeps your smile eternal, with its angelic tone.

[Read more →]

Tags:·················

Poetry in Translation (CCCLXXXI): Rosalia de CASTRO (1837-1885) SPAIN/GALICIA: “He Who Weeps Goes Not Alone”, “Cel ce plange nu-i singur ”

February 9th, 2016 · 1 Comment · Books, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Cel ce plânge nu-i singur mereu,
Voi, lacrimi, să curgeţi din plin!
O singură jale este mult prea puţin;
Căci ferice să fi este greu.

Când destinul hain, mă-nconvoaie din plin,
Sufletul e pierdut pe cărare;
Resemnată păşesc spre destinul divin:
Când amarul mă-ndreaptă spre zare.

[Read more →]

Tags:·································

Poetry in Translation (CCCLXXX): Jordi DOCE (b. 1967), SPAIN/GALICIA: “Somewhere”, “Undeva”

February 8th, 2016 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCLXXX): Jordi DOCE (b. 1967), SPAIN/GALICIA: “Somewhere”, “Undeva” · Books, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations

You live in a city where the map of the side streets dangerously resembles that of your heart. A city where the stains and chips in the walls are windows that follow your steps, doors that no one dares to enter. Where the hung laundry sends coded messages and the glassy eyes of fish exchange glances of recognition with the copper coins of the servants.
Trăieşti într-un oraş a cărui hartă a mahalalelor arată incomod de asemănătoare cu o hartă a inimii. Un oraş unde petele şi cioburile din pereţi şi ferestre îţi urmăresc paşii acolo unde nimeni nu vrea să intre. Unde rufele atârnate pe frânghie trimet mesaje codificate, unde ochii sticloşi ai peştilor schimbă priviri asemănătoare bacşişului mărunt al servitorilor.

[Read more →]

Tags:··························

Poetry in Translation (CCCXLIX), Care SANTOS (b.1970) SPAIN/CATALONIA: “Atlasul Corpului”, “The Great Atlas of the Human Body”

August 7th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXLIX), Care SANTOS (b.1970) SPAIN/CATALONIA: “Atlasul Corpului”, “The Great Atlas of the Human Body” · Books, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Cortexul prefrontal
este cea mai mare cameră din casă
pe care o numim creier.
Este motivul pentru care foloseste ca debara,
ca să păstrăm acolo toate lucrurile:
The Prefrontal Cortex
is the largest room of the home
we call the brain.
That’s why it’s used as the storeroom
to keep everything:

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN,
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:···················

Four Book Reviews by Constantin ROMAN – Biographies of Hugh Trevor-Roper, Salomé Zourabichvili, George Orwell,

May 14th, 2014 · No Comments · Books, History, International Media, OPINION, PEOPLE, Reviews

When in old age he found himself the master of Peterhouse, Cambridge, he reviewed “Religion and Public Doctrine in Modern England” by Maurice Cowling, the history don, who had secured him the Mastership of the oldest Cambridge College. Cowling was the guru to such Conservative Party luminaries as Peregrine Worsthorne and Colin Welch of the Telegraph, and to that extent he was a person of influence. “The subject is the intellectual history of our time and the great spiritual crisis in which we have found ourselves,” Trevor-Roper wrote. “I find, on reading it, that this intellectual history has unfolded itself, and this crisis has been observed, and is to be resolved, almost entirely within the walls of Peterhouse.”

[Read more →]

Tags:·················

Poetry in Translation, (CCLXXXI) – SPAIN / Cantabria, José Luis HIDALGO (1919, Torres – 1947, Madrid): “Ai coborât“, “Has bajado“

April 6th, 2014 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Ai coborât
José Luis HIDALGO (1919-1947)

Ai coborât din ceruri, când nimeni nu te auzea.
Ai privit pe cei vii si ai numărat pe cei morţi.
Pace Ţie, Doamne! Timpul tău a trecut.
Acum poţi închide ochii care erau mari deschişi.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN
© 2014 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:··················

POETRY IN TRANSLATION (CCXL): SPAIN – Antonio GAMONEDA (1931 – 2006): “Pietre funerare”, “Gravestones”

February 3rd, 2014 · Comments Off on POETRY IN TRANSLATION (CCXL): SPAIN – Antonio GAMONEDA (1931 – 2006): “Pietre funerare”, “Gravestones” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Nu mai e nici bunăstare, nici odihnă.
Fiara neagră vine pe aripă de vânt, iar oamenii sunt înfieraţi cu cifră de moarte.
Nu mai e nici bunăstare, nici odihnă.
Sub un soare torid, într-un vas de lacrimi, în suflet de visuri negre, un răcnet adânc creşte, ţesând cele mai triste fibre, iar în insomnia lor, mamele ce sălăşluiesc în inimă de fulger, îşi aţintesc privirea spre pădurea împietrită.

Do birds so groan?
All is blood soaked.
Deaf at the source of the music, ought I to insist anymore?
There is vigilance in the gardens placed between my spirit and the precision of the spies.
There is watching in the churches.

Beware of calcination and incest; I say, beware of your very self, Spain.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCXXVI): Mireia CALAFELL, (b. 1980, Barcelona), Catalonia, Spain, “Mâna neatingând mâna”, “ Hand not touching hand … ”

November 22nd, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCXXVI): Mireia CALAFELL, (b. 1980, Barcelona), Catalonia, Spain, “Mâna neatingând mâna”, “ Hand not touching hand … ” · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Mâna neatingând mâna, pielea neatingând pielea,
doar gustul misterului care se dizolvă în cerul gurii,
în pauze inundate de atâta melancolie,
tremurând de frigul ce nu-l pot înfrunta,
dealungul acestor nopţi albe, cu obloanele trase.

Ochi nesărutând ochi, versuri de foc
în măduva oaselor, în măduva iubirii,
corp plin de parfum
pe silueta gâtului,
profil adumbrit, aşteptând, în confortul aşternutului.

Îţi scriu doar să-ţi spun că o sa te desluşesc, o să te devorez,
ca să parcurg lungul drum, prescris de soartă,
să te cuprind într-un singur cuvânt, dând bice delirului,
în timp ce ne vom ascunde sub orologiul
care recită versuri,
strângându-ne la piept, la nesfârşit.
Îţi scriu doar să-ţi spun, dacă te-aş desluşi, te-as strânge în braţe,
dar tu nu mai vei fi aici: vei fi început să te desprinzi de mine.

(Romanian version by:
Constantin ROMAN, London,
© 2013, Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:···············

Poetry in Translation (CCVII): Manuel Álvarez Torneiro, (b. 1932, La Coruña), GALICIA, SPAIN, “On The Matter of Adagio, In Tribute to Tomaso Albinoni”, “Adagio, Tribut lui Tomaso Albinoni”

August 16th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CCVII): Manuel Álvarez Torneiro, (b. 1932, La Coruña), GALICIA, SPAIN, “On The Matter of Adagio, In Tribute to Tomaso Albinoni”, “Adagio, Tribut lui Tomaso Albinoni” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

The hour arborescent in the shelter of evening.
That voluptuous taffeta of sense.
And life,
which binds severe moments.
A lit blade of grass touches the tremulous flesh,
elaborates the happy flowering of what’s lost.
Nothing is shipwrecked definitively.
The viola turns into sheer silk.
Great scars receive their oils.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CXC): Federico Garcia LORCA, Spain, (1898-1936), “Memento”

May 21st, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CXC): Federico Garcia LORCA, Spain, (1898-1936), “Memento” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Cuando yo me muera,
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.
Cuando yo me muera,
entre los naranjos y la hierbabuena.
Cuando yo me muera,
enterradme si quer�is en una veleta.
�Cuando yo me muera!

Când voi muri,
îngropați- mă cu chitara mea
sub nisip.
Când voi muri,
în livada de portocali și mentă.
Când voi muri,
înmormântați-mă poate într-o giruetă.
Când voi muri!
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:······