Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'Spaniola'

Poetry in Translation (CXLIX): Antonio MACHADO (1875-1939), SPAIN, “Proverbios y cantares”, “Proverbe şi cântece”

November 28th, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXLIX): Antonio MACHADO (1875-1939), SPAIN, “Proverbios y cantares”, “Proverbe şi cântece” · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Trecătorule, paşii tăi sunt chiar
calea aceasta şi nimic altceva;
trecătorule, calea nu există,
calea se naşte din mers.
Mergând creăm drumul,
iar privind înapoi
vedem cărarea
ce nu mai trebuie străbătută, din nou, niciodata.
Trecătorule, calea nu există…
Doar stele pe cer.

(Rendered in Romanian
by Constantin ROMAN, Londra,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:············

Poetry in Translation (CXVII): Miguel Hernández Gilabert (Murcia, 1910 – d. Prison, 1942), Spanish Poet – “Război” (Guerra – War)

August 20th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXVII): Miguel Hernández Gilabert (Murcia, 1910 – d. Prison, 1942), Spanish Poet – “Război” (Guerra – War)

RĂZBOI

Bătrâneţea satelor
Inimă fără corp.
Dor lipsit de obiect
Iarbă, praf şi ciori.

Şi tinereţea?
În cosciug.

Pom singuratic şi uscat
Femeie ţeapănă ca un lemn
Un trunchi culcat în pat
Ură fără sfârşit.

Şi tinereţea?
În cosciug.

(Rendered in Romanian
© copyright Constantin ROMAN
London August 2012)

[Read more →]

Tags:··············