Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

June 9th, 2013 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

My Testament
Taras Shevchenko (1814 – 1861)

When I die, bury me
On a grave mound
Amid the wide-wide steppe
In my beloved Ukraine,
In a place from where the wide-tilled fields
And the Dnipro and its steep banks
Can be seen and
Its roaring rapids heard.
When it carries off
The enemy’s blood from Ukraine
To the deep blue sea… I’ll leave
The tilled fields and mountains—
I’ll leave everything behind and ascend
To pray to God
Himself… but till then
I don’t know God.
Bury me and arise, break your chains
And sprinkle your freedom
With the enemy’s evil blood.
And don’t forget to remember me
In the great family,
In a family new and free,
With a kind and quiet word.

(Pereiaslav, December 25, 1845)

* * * * * * * * * * * *

LIMBĂ DE MOARTE
Taras Sevcenko. (1814 – 1861)

Când voi muri, odihniţi-mă
Pe-o culme de deal
Să privesc stepa fără haturi
A Ucrainei mele iubite,
Într-un loc de veci, unde brazda de câmp
Şi malul înalt al Niprului
Să privesc şi
Zgomotul apelor să-l aud.
Când sângele duşman al Ucrainei
Va fi alungat departe
Spre marea cea mare… voi fi lăsat în urmă
Brazda hotarelor şi munţii
Pe toate lăsa-voi în urmă.
O rugă Domnului voi înalţa…
Dar pân-atunci
Doamne, nu te voi şti.
Ingroapă-mă, dar scoăla-te, rupe lanţurile
Şi răcoreşte-ţi libertatea
Cu sângele otrăvit al duşmanului.
Dar nu uita să mă pomeneşti
Cu un cuvânt bun, liniştit,
Întregului neam,
Un neam renăscut şi liber,

(Pereiaslav, 25 Decembrie 1845)

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

* * * * * * * *

Taras Shevchenko Memorial Italy

Taras Shevchenko
Memorial Italy

Shevchenko selfportrait

Shevchenko selfportrait

SHORT BIO:

Tags: ·········

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.