Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“Poetry in Translation” “Taras SHEVCHENKO”'

Poetry in translation (CCLXV): Taras SHEVCHENKO (1814-1861, UKRAINE): “It Makes No Difference To Me ”, “Nu-mi pasă”

February 25th, 2014 · Comments Off on Poetry in translation (CCLXV): Taras SHEVCHENKO (1814-1861, UKRAINE): “It Makes No Difference To Me ”, “Nu-mi pasă” · Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

De voi trăi în ţara mea,
Sau dacă veţi gândi cumva
De mine, ca străin,
Vă zic că-mi pasă prea puţin.

Iobag, născut printre străini,
Jelit de fraţi, fără suspin,
Şi, chiar iobag de voi muri,
Îmi pasă prea puţin.

Mormântul meu va fi demult uitat
În ţara unde m-am născut,
Dar cărei n-am aparţinut.
Dar când tătâne-miu, neîncetat,
Îmi va cânta-n genunchi, o rugăciune,
Tu miluieşte-i Doamne-al său tribut,
Căci am murit pe roată, pentru tine.

Imi pasă-acuma prea puţin.
De-mi vei rosti vre-o rugăciune.
Dar zic, căci este crezul meu,
Când oameni fără Dumnezeu,
Afurisi-vor al tău nume,
Ca să-l despoaie de trecut.
E greu, aşa, să fi crezut!

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2014 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

June 9th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CXCIV): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CXCIII): Taras SHEVCHENKO, Ukrainian Poet, Painter, (1814 – 1861), “My Testament”, “Limbă de moarte”

Bury me and arise, break your chains
And sprinkle your freedom
With the enemy’s evil blood.
And don’t forget to remember me
In the great family,
In a family new and free,
With a kind and quiet word.

Ingroapă-mă, dar scoăla-te, rupe lanţurile
Şi răcoreşte-ţi libertatea
Cu sângele otrăvit al duşmanului.
Dar nu uita să mă pomeneşti
Cu un cuvânt bun, liniştit,
Întregului neam,
Un neam renăscut şi liber,
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN

[Read more →]

Tags:·········