Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“Constantin ROMAN” translator'

Poetry in Translation (CCCXCV), ROMANIA/SPAIN – Horia VINTILĂ (1915, Segarcea, Romania – 1992, Madrid, Spain) – “Echilibru”, “Balance”

June 14th, 2016 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXCV), ROMANIA/SPAIN – Horia VINTILĂ (1915, Segarcea, Romania – 1992, Madrid, Spain) – “Echilibru”, “Balance” · Books, Diaspora, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, POLITICAL DETENTION / DISSENT, quotations, Translations, Uncategorized

You’re passing, like a fairy, in shimmering of shadows,
Which ripple in the echoes, to freeze in marble stone.
As in my singing body reverberates your music
Which keeps your smile eternal, with its angelic tone.

[Read more →]

Tags:·················

Poetry in Translation (CCCXIX): Rudyard KIPLING (1865-1936), ENGLAND – “Mother o’ Mine”, “O, mamă, dulce mamă!”

February 5th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXIX): Rudyard KIPLING (1865-1936), ENGLAND – “Mother o’ Mine”, “O, mamă, dulce mamă!” · Famous People, Poetry, quotations, Translations

If I were hanged on the highest hill,
Mother o’ mine, O mother o’ mine!
I know whose love would follow me still,
Mother o’ mine, O mother o’ mine!

If I were drowned in the deepest sea,
Mother o’ mine, O mother o’ mine!
I know whose tears would come down to me,
Mother o’ mine, O mother o’ mine!

If I were damned of body and soul,
I know whose prayers would make me whole,
Mother o’ mine, O, mother o’ mine!

Dac-al meu trup şi suflet în gheenă ar fi,
Numai ruga ta, mamă, m-ar putea mântui.

O, mamă, dulce mamă!

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCCXVIII): Marjorie Lowry Christie PICKTHALL (1883-1922), ENGLAND/CANADA – “Marching Men”, “Soldaţi”

February 3rd, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXVIII): Marjorie Lowry Christie PICKTHALL (1883-1922), ENGLAND/CANADA – “Marching Men”, “Soldaţi” · Books, Famous People, International Media, OPINION, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Under the level winter sky
I saw a thousand Christs go by.
They sang an idle song and free
As they went up to calvary.

Careless of eye and coarse of lip,
They marched in holiest fellowship.
That heaven might heal the world, they gave
Their earth-born dreams to deck the grave.

With souls unpurged and steadfast breath
They supped the sacrament of death.
And for each one, far off, apart,
Seven swords have rent a woman’s heart.
În iarna cerului de plumb,
Văzut-am mii de sfinţi trecând.
Cântau un imn să uite-amarul,
Purtând, cu fruntea sus, calvarul.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:················

Poetry in Translation (CLXXVI – CLXXXII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, Seven Poems

April 6th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CLXXVI – CLXXXII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, Seven Poems · International Media, Poetry, quotations, Translations

STILL
Still the same
day?
Tomorrow.

ÎNCĂ
(Robert Creeley)
Încă aceeaşi
zi?
Mâine.

Poetry in Translation (CLXXVIII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, “Do you think…”, “Crezi, oare…”

DO YOU THINK?
(Robert Creeley)

CREZI OARE?
(Robert Creeley)

Crezi, oare, dacă
vre-o dată ai face ce-ai vrea
să faci, atunci n-ai mai dori să o faci?

Crezi, oare, dacă
mărul de pe masă
ar fi fost mâncat de cineva, atunci
n-ai mai fi fost acolo?

Crezi, oare, dacă
la un moment dat doi oameni s-ar iubi
ori şi cum la un moment dat unul sau celălalt
ar iubi mai puţin
intr-o clipă sau alta a unei relaţii eminamente fericite?

Crezi, oare, dacă
respirând adânc, odată, ai fi
obligat atunci să repeţi din nou
şi iarăşi din nou, până când mecanismul
respiraţiei nesfârşite ar deveni
o necessitate aproape infinită?

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:··········