Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'Londra'

Poetry in Translation (CCCLXXIV): Nicanor Parra (n. 1914, Chile) – “Warnings”, “Atenţie”

January 21st, 2016 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCLXXIV): Nicanor Parra (n. 1914, Chile) – “Warnings”, “Atenţie” · Books, Diaspora, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Please Flush Toilet
After Each Use
Except When Train
Is Standing At Station
Be thoughtful
Of The Next Passenger
Onward Christian Soldiers
Workers of the World unite
We have nothing to loose [sic]
but our life Glory to the Father
& to the Son & to the Holy Ghost
unless otherwise instructed
Vă rugăm trageţi lanţul la closet
După întrebuinţare
În afară dacă trenul este în gară

Fiţi atenţi
La ceilalţi pasageri gen
Proletari din toate ţările uniţi-vă
Căci n-avem ce pierde [sic]
Decât viaţa noastră Bine-cuvântat fie Tatăl
Şi Fiul şi Sfântul Duh
În afară de caz contrar
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London, 2016
© 2016 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:························

Poetry in Translation (CCCLXXIII), ROMANIA, Adrian MUNTEANU (b. 1948, Brasov, Romania): “Sonet”, “Sonnet”

January 19th, 2016 · 1 Comment · Books, Famous People, International Media, OPINION, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

My heart is melting, by the candlelight,
I’m just a pitiful, stray dog, without repose…
My body, torn to pieces, couldn’t fight.

My sins, which are untold, are worthless dross…
I’m loath and fearful of the coming spite:
You are my only Hope, my Holy Cross.

Rendered in English by Constantin ROMAN, London, 2016
© 2016 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:···············

Isabela Vasiliu-Scraba: Receptarea românească A PRIMULUI SCRIITOR STRĂIN LAUREAT AL PREMIULUI GONCOURT

January 15th, 2016 · Comments Off on Isabela Vasiliu-Scraba: Receptarea românească A PRIMULUI SCRIITOR STRĂIN LAUREAT AL PREMIULUI GONCOURT · Books, Communist Prisons, Diaspora, Famous People, International Media, OPINION, PEOPLE, POLITICAL DETENTION / DISSENT, quotations, Reviews, Translations

Prin anii cincizeci Vintilă Horia reținea cu mai multă subtilitate un fapt caracteristic lumii desacralizate în care mulți sunt creștini doar cu numele: Anume că păgânismul care „controlează toate mijloacele eficace de propagandă” îndreaptă „voința de a aparține” nutrită de omul societății de azi către partide, secte, grupări totalitare” (Vintilă Horia, Speranța socialismului tragic, text publicat de Uscătescu în revista „Destin” nr. 8-9/ 1954, republicat în vol. Mihaela Albu & Dan Anghelescu, Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate, Ed. Aius, Craiova, 2015, p.199). – See more at: http://www.romanianstudies.org/content/2016/01/isabela-vasiliu-scraba-receptarea-romaneasca-a-primului-scriitor-strain-laureat-al-premiului-goncourt/?preview_id=7030&preview_nonce=6b04855292&preview=true#sthash.SUZLPqIt.dpuf

[Read more →]

Tags:··················

Poetry in Translation (CCCXLIV), James FENTON (n. 1949, Lincoln), UK/ENGLAND: “The Song of the General”, “Cântecul Generalului”

July 8th, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXLIV), James FENTON (n. 1949, Lincoln), UK/ENGLAND: “The Song of the General”, “Cântecul Generalului” · Famous People, International Media, OPINION, PEOPLE, quotations, Translations

James FENTON
I serve an unjust lord.
Exile is an early tomb.
The heart bleeds dark.
Death is a journey home.
By the bright dew on the hill,
By the sharp blade of the moon,
I shall wake my grieving men.
I shall make that journey soon

“Cântecul Generalului”
Înrolat în război, de pripas,
Exilul îi pare-un mormânt
Inima-i e sângerândă s-ajungă devreme acas’…
Fiindcă Moartea-i de veghe, mergând.
Luna luceşte pe spadă.
Roua, pe frunza deasă
Voi deştepta soldaţii mei, în grabă;
Curând mă voi întoarce-acasă.
Versiune în limba Română de Constantin ROMAN, Londra
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:······················

POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor”

June 13th, 2015 · Comments Off on POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor” · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Virtue and crime weigh the same
I’ve seen it:
in a man who was both
criminal and virtuous.

I seek a teacher and a master
may he restore my sight hearing and speech
may he again name objects and ideas
may he separate darkness from light.

I am twenty-four
led to slaughter
I survived.
rumuseţe şi sluţenie
curaj şi laşitate
toate cântăresc de-opotrivă
am văzut-o
la un om care era de o potrivă
criminal şi virtuos.

Caut un dascăl şi un îndrumător
ca să-mi redea văzul auzul şi graiul
ca să pot desluşi obiectele şi ideile
să pot distinge întunericul de lumină.

Am ani două zeci şi patru
fiind mânat la abator
am supravieţuit.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCCXVI): Walt WHITMAN (1819-1892), U.S.A. – “To a Stranger”, “Trecătorule”

January 31st, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCXVI): Walt WHITMAN (1819-1892), U.S.A. – “To a Stranger”, “Trecătorule” · Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

You give me the pleasure of your eyes, face, flesh, as we pass- you
take of my beard, breast, hands, in return,
I am not to speak to you- I am to think of you when I sit alone, or
wake at night alone,
I am to wait- I do not doubt I am to meet you again,
I am to see to it that I do not lose you

[Read more →]

Tags:·····················

Poetry in Translation (CCCVIII): Christina ROSSETTI (1830-1894), ENGLAND, “HE and SHE”, “EL şi EA”

January 1st, 2015 · Comments Off on Poetry in Translation (CCCVIII): Christina ROSSETTI (1830-1894), ENGLAND, “HE and SHE”, “EL şi EA” · Poetry, quotations, Translations

“Should one of us remember,
And one of us forget,
I promise you what I will do—
And I’m content to wait for you,
And not be sure as yet.”

De ne vom aminti cândva,
Căci unul dintre noi, poate-ar uita,
Eu o să-ţi spun ce-aşi face:
Aşi fi felice să te-aştept,
Dar încă nu o pot s-o cred.

[Read more →]

Tags:················

Poetry in Translation, (CCLXXVII) – ITALY/SICILY, Mary BERTINO (b. 1949): “Mio caro”, “Iubite”

March 26th, 2014 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

MIO CARO.
(Mary BERTINO, n. 1949, Sicilia)

Come passano lente le ore,
L’orologio batte come il mio cuore
sulle strade del mondo
mio caro, ti ho smarrito
e tutte le sere
quando scende il sole
e i suoi raggi
incendiano di luce il cielo
ho nostalgia di te
che non torni piu sui passi tuoi
che cerchi altri aquiloni

[Read more →]

Tags:················

Poetry in Translation, (CCLXXV) – FRANCE, Alfred de MUSSET (1810-1857): “Le rideau de ma voisine”, “Perdeaua vecinei mele”

March 14th, 2014 · Comments Off on Poetry in Translation, (CCLXXV) – FRANCE, Alfred de MUSSET (1810-1857): “Le rideau de ma voisine”, “Perdeaua vecinei mele” · International Media, Poetry, quotations, Translations

Le rideau de ma voisine
Se soulève lentement.
Elle va, je l’imagine,
Prendre l’air un moment.

On entr’ouvre la fenêtre :
Je sens mon coeur palpiter.
Elle veut savoir peut-être
Si je suis à guetter.

Mais, hélas ! ce n’est qu’un rêve ;
Ma voisine aime un lourdaud,
Et c’est le vent qui soulève
Le coin de son rideau.

Alfred de MUSSET (1810-1857)
Perdeaua vecinei mele
(după Goethe)

Perdeaua vecinei mele
Se ridică întrodoară.
Ea încearcă, îmi închipui,
Să vadă cum e-afară.

Fereastra se-ntredeschide.
În piept, inima-i bătândă:
Ea vrea să ştie unde
Eu pot să stau la pândă.

Dar m-am pripit: vecinei,
Îi place-o beizadea
Şi doar e vântul care
Îi suflă în perdea.

[Read more →]

Tags:················

Poetry in Translation, (CCLXXIII) – USA, Robert FROST (1874-1963): “A Question”, “Întrebare”

March 12th, 2014 · Comments Off on Poetry in Translation, (CCLXXIII) – USA, Robert FROST (1874-1963): “A Question”, “Întrebare” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

A voice said, Look me in the stars
And tell me truly, men of earth,
If all the soul-and-body scars
Were not too much to pay for birth.

Ghiciţi-mi într-o ceaşcă de cafea
Şi spuneţi sincer, oameni din trecut,
Dacă necazul, tot, din viaţa mea,
N-a fost prea mult de a mă fi născut.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN,
© 2014 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:··············