Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'Polish'

POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor”

June 13th, 2015 · Comments Off on POETRY IN TRANSLATION (CCCXXXVII), Tadeusz RòZEWICZ (1921– 2014), POLAND: “Supravieţuitorul”, “The Survivor” · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Virtue and crime weigh the same
I’ve seen it:
in a man who was both
criminal and virtuous.

I seek a teacher and a master
may he restore my sight hearing and speech
may he again name objects and ideas
may he separate darkness from light.

I am twenty-four
led to slaughter
I survived.
rumuseţe şi sluţenie
curaj şi laşitate
toate cântăresc de-opotrivă
am văzut-o
la un om care era de o potrivă
criminal şi virtuos.

Caut un dascăl şi un îndrumător
ca să-mi redea văzul auzul şi graiul
ca să pot desluşi obiectele şi ideile
să pot distinge întunericul de lumină.

Am ani două zeci şi patru
fiind mânat la abator
am supravieţuit.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation (CCCXXVII), Grażyna CHROSTOWSKA (1921-1942), POLAND: “I would wander”, “Mă-ntreb…”, (Wędrowałabym…)

March 13th, 2015 · 1 Comment · International Media, PEOPLE, Poetry, POLITICAL DETENTION / DISSENT, quotations, Translations

Then, we will go out into the winter storm
To walk against the wind,
As we always do, as we did before,
Then we part – happily, just with a smile,
Till the next rendezvous – after quite a while.

[Read more →]

Tags:·························

Poetry in Translation, (CCLXXIX) – POLAND, Wislawa SZYMBORSKA (1923-2012): “Possibilities”, “Posibilităţi”

March 30th, 2014 · No Comments · Books, Diaspora, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Prefer zodia insectelor decât cea a stelelor.
Prefer să bat în lemn.
Prefer să întreb cât timp şi când.
Prefer să consider că însăşi posibilitatea
existenţei îşi are raţiunea sa.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN
© 2014 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:···············