Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation (CCCXLI), Eugenio MONTALE (1896 – 1981), ITALY / LIGURIA: “Aniversare”, “Anniversaria”

June 16th, 2015 · No Comments · Books, Famous People, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCCXLI), Eugenio MONTALE
(1896 – 1981), ITALY / LIGURIA: “Aniversare”, “Anniversaria”

Montale Motetti

Aniversare
Eugenio MONTALE (1896-1981)

Din ziua-n care te-am zărit,
La tine m-am prostrat, iubita mea,
Că-n clip-aceea am simţit
Cum rău-ntreg a depăşit, păcatul consumat.

Incendiul cuprizându-ţi casa ta
Şi-a mea, năpasta s-a-nteţit, mereu crescând
Când te-am zărit din pulbere-ai luat fiinţă
Un Phoenix, tot văzduhul luminând.

Stând in genunchi, tot darul ce-am crezut
Nefiind al meu – ci-al altora de fapt,
Acum e-al meu. Căci bunul Dumnezeu a vrut
Să-nchege-ntreg tot sângele vărsat …
Ca-n pomul vieţii să atârne al tău fruct.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, Londra

* * * * * * * *

Montale quotation

Tags: ···············

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.