Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'Nobel'

Poetry in Translation (XCII & XCIII): – Tomas Tranströmer, Nobel Prize 2011

October 8th, 2011 · Comments Off on Poetry in Translation (XCII & XCIII): – Tomas Tranströmer, Nobel Prize 2011 · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

[caption id="attachment_3397" align="aligncenter" width="262" caption="Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia, Premiul Nobel 2011 pentru Literaturà"][/caption]
Premiul Nobel pentru Literatura, 2011 – Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Dupà Moarte
de Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Cândva a fost o ràbufnire
lasând în urmà o dârà lungà, ca o coadà de cometà.
Ramânem închişi in casà. Pe televizor imaginile devin şterse.
Picàturi de apà încremenesc pe fire de telefon.

Sub raze de iarnà, încà mai poţi aluneca uşor cu sania,
printre copacii care-au pàstrat doar doua frunze,
ca nişte pagini rupte din anuarul telefonic.,
nişte nume încremenite de frig.

Poate este de necrezut sà-ţi auzi bàtaia inimii
Dar pe undeva, umbra, poate ar fi mai aevea dacât trupul.
Samuraiul ràmâne doar o copie ştearsà
faţà de platoşa lui de balaur, cu solzi negri .

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)

Copyright © 2011 Constantin ROMAN

[gallery]
Pereche
Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)
(Premiul Nobel pentru Literatura, 2011)

Ei sting lumina, dar becul ràmâne încà, pentru o clipà,
incandescent, înainte ca sà se dizolve, ca o pastilà,
într-un pahar de întuneric. Apoi o ràbufnire.
Pereţii hotelului zboarà in întunericul cerului.
Zvâcnirile lor au devenit mai tandre, si au adormit,
Dar gândurile lor làuntrice se împreuneazà
Ca doua dâre de acuarelà care se contopesc
şi curg laolaltà pe pagina umedà, de caiet, al unui şcolar.
E întuneric si liniste. Dar cetatea s-a apropiat mai mult
în noaptea asta. Cu obloanele trase. Casele s-au adunat.
Imbulziţi, stau de veghe, lipiţi,
o droaie de oameni, cu feţe oarbe.

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)
Copyright 2011 © Constantin ROMAN

[caption id="attachment_3407" align="aligncenter" width="320" caption="Tomas Tranströmer (B. 1931, Sweden) Nobel Prize for Poetry 2011"][/caption]

[Read more →]

Tags:············