Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '2011'

HM King Mihai I de Romania 2011 Christmas Message to the Romanian People

December 25th, 2011 · Comments Off on HM King Mihai I de Romania 2011 Christmas Message to the Romanian People · Diaspora, OPINION, PEOPLE, quotations, Uncategorized

HM King Mihai I de Romania 2011 Christmas Message to the Romanian People

In 1940, after the departure of my father, I addressed you for the first time, on New Year’s Eve. I was, then, nineteen-years old, and our Country and, indeed, the whole Continent, were at war.

Today, from la Săvârşin, I am sending you my message, after seventy years of a nearly unbroken tradition. From Bucharest, Sinaia, Versoix, or from Săvârşin my message is addressed to you with the same love, care, respect and hope. In this year of 2011, the same as it happened during my childhood years, or during the trying years of the War, grandparents, parents and children gather, around the Christmas tree, offering gifts, sharing the Christmas repast and being close to the dear ones.
During 2011, I met Romanians from all corners of our country and indeed from Europe. The festivities during the 90th year jubilee gave me the opportunity of meeting thousands of Romanians, who came to Săvârşin or Elisabeta Palace for a celebration which inspired the whole country. This proof of affection and love, crowned by the address given from Parliament to the Romanian Nation had the effect of soothing
the sufferings and shortcomings which we confronted during past decades.
The Queen and I are happy to gather our family around us and acknowledge all that our children and grandchildren endeavored so that the role of the Royal House may continue, for the good of Romania. The nativity of Our Lord, Jesus Christ, is indeed a family history, a family tried by difficult times, a beautiful lesson about the care given to ordinary people, just as ourselves are part of a greater family. This is a lesson not only of humility, but of pride, of pain as it is of an uplifting sentiment of humanity. In today’s world, this is a much-needed example, when so many people feel forgotten, humiliated or misunderstood.
As the New Year approaches, we wish it to be better than the year past. I have no doubt that we shall experience times of uncertainty and much left to be desired. Yet, we shall never have a chance to secure a safe path for the new generations if we always leave it to others to take care of our responsibilities.

This time of the year, my thoughts go to the Romanian soldiers, who risk their lives and their families’ happiness for the good of the Country. All my thoughts are extended to those who feel abandoned, unloved, or who are unwell. I address my good wishes to those Romanians who know that they contributed something worthwhile for the progress of their country. For the year 2012, I wish the Romanian people and those dearest to them, young and old, living within or without the boundaries of our country, a Happy Christmas, a peaceable spirit and many happy wishes to be shared by those dearest to them.
So help me God!
Mihai R.

[Read more →]

Tags:····

HM King Mihai I de Romania – Christmas Address to the Romanian People

December 24th, 2011 · Comments Off on HM King Mihai I de Romania – Christmas Address to the Romanian People · PEOPLE, quotations, Uncategorized

HM King Mihai I de Romania – Christmas Address to the Romanian People:
Trecerea anilor îţi dă posibilitatea să vezi ce s-a schimbat în lume şi ce anume a rămas. Un lucru neschimbat în viaţa românilor este importanţa pe care familia o acordă Crăciunului şi Anului Nou. Acelaşi fior al sărbătorilor, acelaşi îndemn la bunătate, la deschiderea sufletului şi la minunea Naşterii Domnului. Ultimii zece ani la Săvârşin au adus Familiei mele bucuria de a vedea tradiţiile populare şi entuziasmul familiilor de la ţară aproape neschimbate.

Şi astăzi, în 2011, ca şi în anii copilăriei mele sau anii grei ai războiului, bunicii, părinţii şi copiii, alături de restul familiei se adună în jurul bradului, îşi oferă daruri, petrec la masa de Crăciun şi se bucură de apropierea celui drag.
În anul 2011 am avut multe întâlniri cu români din toate colţurile ţării şi de pe multe meleaguri ale Europei. Sărbătorirea Jubileului de 90 de ani mi-a dat ocazia să primesc mii de oameni la Palatul Elisabeta şi la Săvârşin, într-o sărbătoare care a cuprins întreaga suflare românească. Această dovadă de iubire şi de preţuire, încununată de adresarea de la tribuna Parlamentului către Naţiunea română, a fost o alinare pentru toate suferinţele şi neajunsurile pe care a trebuit să le trecem cu toţii în ultimele decenii.

Regina şi cu mine suntem fericiţi să avem alături familia noastră şi să vedem cât de mult copiii şi nepoţii noştri fac pentru ca rostul Casei Regale să continue, pentru binele României.

[Read more →]

Tags:·····

Poetry in Translation (XCII & XCIII): – Tomas Tranströmer, Nobel Prize 2011

October 8th, 2011 · Comments Off on Poetry in Translation (XCII & XCIII): – Tomas Tranströmer, Nobel Prize 2011 · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

[caption id="attachment_3397" align="aligncenter" width="262" caption="Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia, Premiul Nobel 2011 pentru Literaturà"][/caption]
Premiul Nobel pentru Literatura, 2011 – Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Dupà Moarte
de Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)

Cândva a fost o ràbufnire
lasând în urmà o dârà lungà, ca o coadà de cometà.
Ramânem închişi in casà. Pe televizor imaginile devin şterse.
Picàturi de apà încremenesc pe fire de telefon.

Sub raze de iarnà, încà mai poţi aluneca uşor cu sania,
printre copacii care-au pàstrat doar doua frunze,
ca nişte pagini rupte din anuarul telefonic.,
nişte nume încremenite de frig.

Poate este de necrezut sà-ţi auzi bàtaia inimii
Dar pe undeva, umbra, poate ar fi mai aevea dacât trupul.
Samuraiul ràmâne doar o copie ştearsà
faţà de platoşa lui de balaur, cu solzi negri .

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)

Copyright © 2011 Constantin ROMAN

[gallery]
Pereche
Tomas Tranströmer (n. 1931, Suedia)
(Premiul Nobel pentru Literatura, 2011)

Ei sting lumina, dar becul ràmâne încà, pentru o clipà,
incandescent, înainte ca sà se dizolve, ca o pastilà,
într-un pahar de întuneric. Apoi o ràbufnire.
Pereţii hotelului zboarà in întunericul cerului.
Zvâcnirile lor au devenit mai tandre, si au adormit,
Dar gândurile lor làuntrice se împreuneazà
Ca doua dâre de acuarelà care se contopesc
şi curg laolaltà pe pagina umedà, de caiet, al unui şcolar.
E întuneric si liniste. Dar cetatea s-a apropiat mai mult
în noaptea asta. Cu obloanele trase. Casele s-au adunat.
Imbulziţi, stau de veghe, lipiţi,
o droaie de oameni, cu feţe oarbe.

In Româneşte de Constantin ROMAN
(Londra, Octombrie, 2011)
Copyright 2011 © Constantin ROMAN

[caption id="attachment_3407" align="aligncenter" width="320" caption="Tomas Tranströmer (B. 1931, Sweden) Nobel Prize for Poetry 2011"][/caption]

[Read more →]

Tags:············