Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“English to Romanian translation”'

Poetry in Romanian (CCCVII): Siegfried SASSOON (1886-1967), ENGLAND, “Suicide in the Trenches”, “Moarte în tranşee”

November 19th, 2014 · Comments Off on Poetry in Romanian (CCCVII): Siegfried SASSOON (1886-1967), ENGLAND, “Suicide in the Trenches”, “Moarte în tranşee” · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Suicide in the Trenches
Siegfried Sassoon (1886-1967)
I knew a simple soldier boy
Who grinned at life in empty joy,
Slept soundly through the lonesome dark,
And whistled early with the lark.
Ştiam, odată, un copil-erou,
Ce surâdea la luptă, în război…
Dormind un somn de visuri, în tranşeu,
Fiind dimineaţa, treaz, la lupte noi.

[Read more →]

Tags:·············

Poetry in Translation, (CCLXXIII) – USA, Robert FROST (1874-1963): “A Question”, “Întrebare”

March 12th, 2014 · Comments Off on Poetry in Translation, (CCLXXIII) – USA, Robert FROST (1874-1963): “A Question”, “Întrebare” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

A voice said, Look me in the stars
And tell me truly, men of earth,
If all the soul-and-body scars
Were not too much to pay for birth.

Ghiciţi-mi într-o ceaşcă de cafea
Şi spuneţi sincer, oameni din trecut,
Dacă necazul, tot, din viaţa mea,
N-a fost prea mult de a mă fi născut.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN,
© 2014 Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:··············

Poetry in Translation, (CCLXXII) – ENGLAND, Dame Edith Louisa Sitwell (1887-1964): “Answers”, “Răspunsuri”

March 11th, 2014 · Comments Off on Poetry in Translation, (CCLXXII) – ENGLAND, Dame Edith Louisa Sitwell (1887-1964): “Answers”, “Răspunsuri” · Art Collections, Books, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Even when all small answers build up to
Protection of my spirit, still I hear
Big answers striving for their overthrow.
And all the great conclusions coming near.

[Read more →]

Tags:················

POETRY IN TRANSLATION (CCXLII): Herbert ASQUITH, (1881-1947), ENGLISH Poet, “A Dedication”, “Inchinare”

December 24th, 2013 · Comments Off on POETRY IN TRANSLATION (CCXLII): Herbert ASQUITH, (1881-1947), ENGLISH Poet, “A Dedication”, “Inchinare” · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

A Dedication
Herbert Asquith
(1881-1947)

FRIEND if all these verses die:
Soon will you, and soon will I
But, if any word should live,
Then that word to you I give.

Închinare

Ptietene, când versu-mi va muri,
Şi noi aşa ne-om duce.
Şi-o rimă, doar, de ar mai fi, –
La piept să-ţi fie cruce.

Rendered in Romanian by: Constantin ROMAN,
© 2013, Copyright Constantin ROMAN, London

[Read more →]

Tags:···········

Poetry in Translation (CXXXVIII): W.H. AUDEN (1907-1973) – “Epitaph On A Tyrant”, “Epitaf pe Mormântul unui Tiran”

November 7th, 2012 · Comments Off on Poetry in Translation (CXXXVIII): W.H. AUDEN (1907-1973) – “Epitaph On A Tyrant”, “Epitaf pe Mormântul unui Tiran” · International Media, Poetry, quotations, Translations

Epitaph On A Tyrant
W.H. AUDEN (1907-1973)

Perfection, of a kind, was what he was after,
And the poetry he invented was easy to understand;
He knew human folly like the back of his hand,
And was greatly interested in armies and fleets;
When he laughed, respectable senators burst with laughter,
And when he cried the little children died in the streets.

Epitaf pe Mormântul unui Tiran
W.H. Auden (1907-1973)

Perfecţia, din mintea lui, era tot ce voia,
Iar lozincile ce le gândea erau lesne de înţeles;
El ştia pe de rost folia lumii,
Şi era obsedat de forţele terestre şi navale;
Când râdea, cei mai inţelepţi senatori hohoteau de râs,
Iar când plângea, copiii mureau la colţ de stradă.

(Rendered in Romanian
by Constantin ROMAN, London,
© 2012, Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:···········