Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“Isabela Vasiliu-Scraba” Noica Eliade Cioran “Mihai Nasta”'

Isabela Vasiliu-Scraba: Noica printre oamenii mici şi mari ai culturii noastre

July 27th, 2012 · 4 Comments · Diaspora, International Media, OPINION, PEOPLE

Prezentând filozofia românească în The Encyclopedia of Philosophy (vol.VII, Macmillan, New York, 1972), Mircea Eliade plasase filosofia noiciană în descendenţa gândirii profesorului lor comun, faimosul Nae Ionescu (7) pe care de asemenea îl înfăţişase într-unul din volumele anterioare ale enciclopediei din spaţiul lingvistic englezesc (vol.IV, 1967, p. 212), spre exasperarea neputincioasă a satrapilor culturii comuniste care-l voiau scos cu totul pe Nae Ionescu din cultura noastră. Doar Anton Dumitriu avusese tăria şi perseverenţa de a prezenta o latură a gândirii naeionesciene in a doua ediţie a renumitei sale Istorii a logicii, spre sincera admiraţie a lui Constantin Noica.

[Read more →]

Tags: