Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

POETRY IN TRANSLATION (404), Nuno BRITO (b. 1981), PORTO, PORTUGAL: “Hungarian delirium”, “Delir Maghiar“

December 27th, 2016 · No Comments · Books, Diaspora, Famous People, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Reviews, Translations

POETRY IN TRANSLATION (404), Nuno BRITO (b. 1981), PORTO, PORTUGAL: “Hungarian delirium”, “Delir Maghiar“

Nuno BRITO - Poems

Nuno BRITO – Poems

 

Hungarian delirium

Nuno BRITO (b. 1981)

I.

Like Morphine, I take away the pain from man

Whoever stares into my eyes will no longer be free

I’m the most beautiful woman in all mythologies

Paradise on earth – the most dangerous of all,

I’m creative madness

Patricia, the Sister of God

My sons are all things, all possibilities

my daughters

I induce the most complex suicides,

Give and take life and don’t think it good or bad because I’m

a flower and flowers are without judgement  they’re indifferent and sad

I advise the German romantics to take up

arms and fight for useless causes.  I stuff powder

into their guns,

Provoke in them the Greatest pleasures

I’m made of flesh and blood and not of light –

I’m Our Lady of the North Pole

watching the sun dripping on the ice:

 

II.

I’m the dream of a camel with special needs,

the delirium of the Siamese twin girls

the nightmare of four newborn giraffes

Paralysis is the opposite of God – you said

Beneath my skirts, I stroke your head –

I’m the ashes of a dictator in the beak of a flying raven

all quince paste sellers along the Iraqi border

Beneath my skirts – I love you like a lunatic

 

III.

I’m the possibility – in my mouth oxen till the land,

Leaving their hooves’ Carolingian marks

The plough writes a Petrarchan rhyme on my tongue

In Carolingian script of the most perfect calligraphy

I write that I adore you in fluorescent new metre

The tulle-dressed papist fairies Smear their faces with jelly and jam

Dreams: the sweetest, such as

Africa has broken in half

in my mouth the whole of Africa

Link, link, link, link

 

IV.

The fear of being alone, with the goddess of fertility gnawing at my

uterus

The most profound desires – of a crane driver

Mouth full of snow The hair burning to the sound of music –

red hair – the headphones!

The clouds in the dream are less beautiful

Snowflakes in Brussels, the angels warm up

Every day I drive on a silver motorway that runs till the

centre of your soul

There’s pleasure in each atom,

in each atom – the universe

The bakers knead dough across the whole of Hungary

in Upper Hungary and in Lower Hungary

Tomorrow the Hungarian children, the greediest –

the Hungarian bakers, the saddest

–  Look me in the eye

my eyes are sad, you said:

The saddest of all

 

© Translated by Ana Hudson, 2011

* * * * *

BRITO - Creme de la Creme

BRITO – Creme de la Creme

 

Delir Maghiar

Nuno BRITO (n. 1981, Porto, Portugal)

 

I.

Aidoma morfinei, alin durerea omului

Oricine m-ar privi în ochi îşi va pierde libertatea

Sunt cea mai atrăgătoare femeie din toate mitologiiile

Un Paradis pe Pământ – cel mai periculos om din lume,

Sunt o nebunie creatoare

Patricia, Sora lui Dumnezeu

Fiii mei sunt a-tot-ştiutori fără margini

Fiicelor mele

Le-am hărăzit sinucideri complexe,

Dând sau luând viaţa nu cred ca este bine sau rău pentru că sunt

o floare iar florile nu judecă ele fiind indiferente şi triste

eu i-aşi sfătui pe romanticii Germani să-şi ia

armele să se lupte pentru cauze pierdute. Eu le încarc

puştile,

Provocându-le plăcerile cele mai Mari

Sunt zămislit din carne şi sânge şi nu din lumină –

Eu sunt Sfânta Fecioară dela Polul Nord

făcând soarele să se topească pe ghiaţă:

 

II.

Sunt visul cămilei împovărate

delirul surorilor Siameze

coşmarul a patru girafe nou născute

Paralizia este antiteza lui Dumnezeu – mi-ai spus

Sub fusta mea iţi mângâi capul –

Eu sunt cenuşa dictatorului încleştată în ciocul corbului în zbor

toţi vânzătorii de magiun de gutui de la hotarul Irakului

Subt fusta mea – te iubesc nebuneşte

 

III.

Eu sunt o opţiune – în gura mea boii ară câmpul,

Lăsând întipărite în glie urma copitelor lor Carolingiene

Plugul brăzdează pe limba mea un vers din Petrarca

Cu litere în stil Carolingian în cea mai perfectă caligrafie

Eu scriu într-un metru fluorescent că te ador

Pe voalul tău clasic zânele îşi şterg faţa cu visuri

De magiun şi marmelada cea mai dulce aşa cum

Africa s-a spart în două

În gura mea o Africă întreagă

În lanţuri, în lanţuri

 

IV.

Teama de a fi lăsată singură cu zeiţa fertilităţii scormonindu-mi vagina

Cea mai intimă dorinţă a macaraagiului

Cu gura plină de zăpadă Părul arzând în sunetul muzicii –

păr roşcat – cască la urechi!

Norii viselor nu mai sunt atât de frumoşi

Fulgi de zăpadă la Bruxelles, îngerii se încălzesc

Zilnic conduc pe o autostradă de argint care pătrunde

În inima sufletului tău

Există o plăcere în fiecare atom,

În fiecare atom – universul

Brutarii frământă aluatul pe întreaga Ungarie

In zori copiii unguri dintre cei mai hămesiţi –

Brutarii unguri, cei mai trişti

Priveşte-mă direct in ochi

ochii mei sunt trişti, ai rostit:

Cei mai trişti din lumea întreagă

 

Versiune în limba Română de Constantin Roman, Londra 2016

© copyright Constantin Roman, London, 2016

* * * * *

 

Nuno BRITO

Nuno BRITO

  SHORT BIO: Nasceu no Porto, Portugal, em 1981.  Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde fez a pós-graduação em História Medieval e do Renascimento e o curso de formação contínua em Teoria da Literatura. Frequentou o Instituto de Estudos Medievais em Roma.

Prêmio no Concurso Literário da Faculdade de Letras UP (Poesia).

Publicou a obra de poesia “Delírio Húngaro” em 2009.

 

BIO NOTE: A poet from this brand new generation, Nuno Brito addresses us through disconcerting and frequently corrosive poetics. His poetic universe is a fragmented one, ranging from a cosmic-visionary outlook and inspiration in comics to exorcisms of the immediate existential reality. His writing embodies a very personal exacerbation of process, a temptation for automatism and a tendency to disconnected expression where both post-modern echoes of surrealism and re-workings of the disjointment of the self collide (often bringing Mário de Sá-Carneiro [1890-1916] to mind).’

Vasco Graça Moura

Nuno Brito was born in Porto. He has a BA Hons in History and an MA in Medieval and Renaissance History. He also attended the Institute for Medieval Studies in Rome where he pursued studies on Abelard. He published a book of short stories and his poems are published in various literary magazines. He now lives in California.

Poetry books since 2000: Delírio Húngaro (2009), Crème de la Crème (2011), Duplo Poço (2012), As abelhas produzem sol (2015)

 

Tags: ···············

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.