Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as 'poezii'

Poetry in Translation (CLXXVI – CLXXXII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, Seven Poems

April 6th, 2013 · Comments Off on Poetry in Translation (CLXXVI – CLXXXII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, Seven Poems · International Media, Poetry, quotations, Translations

STILL
Still the same
day?
Tomorrow.

ÎNCĂ
(Robert Creeley)
Încă aceeaşi
zi?
Mâine.

Poetry in Translation (CLXXVIII): Robert Creeley (1926 – 2005), USA, “Do you think…”, “Crezi, oare…”

DO YOU THINK?
(Robert Creeley)

CREZI OARE?
(Robert Creeley)

Crezi, oare, dacă
vre-o dată ai face ce-ai vrea
să faci, atunci n-ai mai dori să o faci?

Crezi, oare, dacă
mărul de pe masă
ar fi fost mâncat de cineva, atunci
n-ai mai fi fost acolo?

Crezi, oare, dacă
la un moment dat doi oameni s-ar iubi
ori şi cum la un moment dat unul sau celălalt
ar iubi mai puţin
intr-o clipă sau alta a unei relaţii eminamente fericite?

Crezi, oare, dacă
respirând adânc, odată, ai fi
obligat atunci să repeţi din nou
şi iarăşi din nou, până când mecanismul
respiraţiei nesfârşite ar deveni
o necessitate aproape infinită?

(Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London,
© 2013 Copyright Constantin ROMAN)

[Read more →]

Tags:··········