Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Entries Tagged as '“Centre for Romanian Studies” Londra'

Poetry in Translation (CXIX): Bernardo ATXAGA (Guipúzcoa, 1951), Basque Poet – “Vechiul Testament după Adam” (“Adan eta bizitza”, “La vida según Adán”)

August 26th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

In prima iarnă după alungarea din Rai, Adam a zăcut la pat
Şi, alarmat fiind, tare, de simptomele lui (tuse, călduri, dureri de cap)
A izbucnit în hohote de plâns, aidoma Cuvioasei Magdalena, mult după vremurile aistea.
Şi aşa, Adam îi zise Evei, jelind: ‘nu ştiu care-i năpasta ce m-a trăsnit.
Vino lângă mine, muiere dragă, căci ceasul când îmi voi da duhul, simt că este aproape’.
(Varianta în limba Română, de Constantin ROMAN)

The first winter after leaving Paradise, Adam fell ill,
And, alarmed by his symptoms: coughing, fever, headache,
He burst into tears, just as Mary Magdalene would many years later.
Then, addressing Eve, he cried: ‘I don’t know what’s wrong with me.
Come here, my love, I fear the hour of my death is near.’
(Translated by Margaret Jull Costa)

Gaixotu zen Adan paradisua utzi eta aurreneko neguan,
eta eztulka, buruko minez, hogeita hemeretziko sukarraz,
negarrari eman zion Magdalenak gerora emango bezala,
eta Evagana zuzenduz “hil egingo naiz” esan zion oihuka,
“gaizki nago, maite, hilurren, ez dakit zer gertatzen zaidan”.

Enfermó Adán el primer invierno después de su salida del paraíso
y asustado con los síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza,
se echó a llorar igual que años más tarde lo haría María Magdalena,
y dirigiéndose a Eva, “no sé qué me ocurre” gritó, “tengo miedo”
“amor mío, ven aquí, creo que ha llegado la hora de mi muerte”.

[Read more →]

Tags:········

Poetry in Translation (CVII): Rikardo ARREGI (n. 1958, Gasteiz, Ţara Bască , Spania ) – Domeniu Muzical

June 5th, 2012 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Domeniu Muzical
(Rikardo ARREGI, n. 1958, Gasteiz, Ţara Bască, Spania, Poet Basc)

Cântă-mi un Lieder de Schubert, unul trist;
Träumerei sau Lindenbaum, plin de păduri nesfârşite,
Reavărsând apele limpezi, scăldate de o dragoste imposibilă.
Cântă pianissimo şi interpretează liedul cel mai trist
Fă-i loc, bietului Franz, la gura sobei.
Şi de vei cânta, cumva, cuvântul Herz,
Ai grije să ii dai tonul şi modulaţia potrivită,
Să ne închipuim că suntem romanticii
Anilor o mie opt sute două zeci şi şapte
Şi că unul dintre noi ar suferi de o boală incurabilă
Pentru că nimeni nu va înţelege vre-o dată
Curajul nostru, frumuseţea noastră.

Versiune in limba Română de Constantin ROMAN,
Londra, Iunie 2012

[Read more →]

Tags:···········