Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation (CCCXXXIII), T. S. ELIOT (1888-1965), U.S.A./ENGLAND: “Hysteria”, “Isterie”

April 7th, 2015 · No Comments · Famous People, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation (CCCXXXIII), T. S. ELIOT (1888-1965), U.S.A./ENGLAND: “Hysteria”, “Isterie”

T. S. Eliot

T. S. Eliot

Hysteria
T. S. Eliot (1888-1965)

As she laughed I was aware of becoming involved in her
laughter and being part of it, until her teeth were
only accidental stars with a talent for squad-drill. I
was drawn in by short gasps, inhaled at each momentary
recovery, lost finally in the dark caverns of her
throat, bruised by the ripple of unseen muscles. An
elderly waiter with trembling hands was hurriedly
spreading a pink and white checked cloth over the rusty
green iron table, saying: “If the lady and gentleman
wish to take their tea in the garden, if the lady and
gentleman wish to take their tea in the garden …” I
decided that if the shaking of her breasts could be
stopped, some of the fragments of the afternoon might
be collected, and I concentrated my attention with
careful subtlety to this end.

* * * * * * *

http://www.dreamstime.com/stock-image-cartoon-butler-drawing-image12358011

Isterie
T. S. Eliot (1888-1965)

Auzind-o râzând am înţeles imediat că voi face parte
din râsul ei, până la punctul când dinţii ei vor fi devenit
în mod aleatoriu stele menite unor exerciţii de escadron. Am
fost atras spontan de suflarea ei întretăiată în fiecare clipă
de o reîmprospătare spontană, pierdută în peştera întunecată
a esofagului ei, rănit de zvâcnirea unor muşchi neştiuţi. Un
majordom venerabil, cu mâinile tremurânde, a întins
în pripă o faţă de masă în carouri roz şi alb, peste
masa ruginită, vopsită verde, croncănind: “Dacă boierul şi coniţa
ar pofti să ia ceaiul în grădină… dacă boierul
şi coniţa ar pofti să ia ceaiul în grădină…” Mi-am
făcut socoteala, dacă săltatul sânilor ei ar fi putut cumva fi
oprit, atunci poate câteva frânturi ale după amiezii ar putea fi
salvate, astfel ca să-mi concentrez atenţia, în acest scop, cu
o subtilitate bine pusă la punct.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN, London
© 2015 Copyright Constantin ROMAN, London

* * * * * * * *

Tags: ··································

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.