Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation, (CCLXXXVII) Odysseus ELYTIS (1911-1996), CIPRU/GRECIA: “Sorbind soarele Corintului”, “Drinking the sun of Corinth”

May 5th, 2014 · No Comments · Books, International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Poetry in Translation, (CCLXXXVII) Odysseus ELYTIS (1911-1996), CIPRU/GRECIA: “Sorbind soarele Corintului”, “Drinking the sun of Corinth”

Odysseas Elytis

Odysseas Elytis


Odysseus ELYTIS
(n. Cipru, 1911 – m. Grecia, 1996)
Sorbind soarele Corintului

Sorbind soarele Corintului,
Descifrând marmura ruinelor,
Străbătând viile şi mările,
Observând cu harponul,
Peştele votiv care îmi scapă,
Am aflat paginile scrise în psalmul soarelui,
Câmpul viu de bucuria pasiunii unei deschideri.

Beau apa, tai fructul,
Pun mâna în frunzişul vântului.
Lămâii umezesc polenul verii,
Păsările verzi îmi destramă visurile,
Mă îndepărtez într-o clipă,
Iscodind îndelung universul nou născut,
Minunat dela cap până la bătaia inimii.

Rendered in Romanian by Constantin ROMAN
© 2014 Copyright Constantin ROMAN, London

411RJVYR70L._SY300_

Odysseus ELYTIS (Cyprus, Greece)
“DRINKING THE SUN OF CORINTH…”

Drinking the sun of Corinth
Reading the marble ruins
Striding across vineyards and seas
Sighting along the harpoon
A votive fish that slips away
I found the leaves that the sun’s psalm memorizes
The living land that passion joys in opening.

I drink water, cut fruit,
Thrust my hand into the wind’s foliage
The lemon trees water the summer pollen
The green birds tear my dreams
I leave with a glance
A wide glance in which the world is recreated
Beautiful from the beginning to the dimensions of the heart!

© Translation: Edmund Keeley and Philip Sherrard
From: ‘Sun the first’

Tags: ··············

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment