Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

THREE POEMS IN TRANSLATION, (CCLVI-CCLVIII), GREECE, George SEFERIS (1900 – 1971): `’Epitaf”, “Epitaph”, “Duminică”, “Sunday”, “Bitter Moments”, “Clipe amare”

February 14th, 2014 · No Comments · International Media, PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

THREE POEMS IN TRANSLATION, (CCLVI-CCLVIII), GREECE, George SEFERIS (1900 – 1971): `’Epitaf”, “Epitaph”, “Duminică”, “Sunday”, “Bitter Moments”, “Clipe amare”

seferis biography
EPITAF
George SEFERIS

Cărbunii aprinşi în ceaţă
erau trandafiri inflorind în inima ta,
iar cenuşa îti acoperea faţa,
în fiecare dimineaţă.
Rupând umbrele chiparoşilor,
tu plecat-ai astă vară.

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN,
© 2014, Copyright Constantin ROMAN, London

Epitaph
George SEFERIS

Coals in the fog
were roses rooted in your heart
and the ashes covered your face
each morning.
Plucking cypress shadows
You left a summer ago.

POETRY IN TRANSLATION, (CCLVII), GREECE, George SEFERIS (1900 – 1971): “Duminica”, “Sunday”

DUMINICA
George SEFERIS

Doi armăsari şi o trasură, sau aşa ceva,
în stradă, la fereastra mea:
asta e gălăgia!
In curând se va însera; văd pedimentul cu statui fără braţe
privindu-mă.
Oare ce fac statuile?
Prefer o picătură de sânge, decât un pahar cu lapte.

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN,
© 2014, Copyright Constantin ROMAN, London

SUNDAY
George SEFERIS

Two heavy horses and a slow carriage, that, or something else,
in the street, outside my window:
that’s the noise.
Soon it will be dark; I see a pediment of amputated statues
still looking at me.
What do statues weigh?
I prefer a drop of blood to a glass of milk.

POETRY IN TRANSLATION, (CCLVIII), GREECE, George SEFERIS (1900 – 1971): “Bitter Moments”, “Clipe amare”

BITTER MOMENTS
George SEFERIS

Between the bitter moments you don’t have time even to breathe
between your face and your face
the tender form of child takes shape and vanishes.

CLIPE AMARE
George SEFERIS

Intre două clipe nici măcar nu mai ai timp să respiri
între profilul tău şi profilul tău
faţa ta fragedă de copil se înfiripă şi apoi dispare.

Versiune în limba Română de Constantin ROMAN,
© 2014, Copyright Constantin ROMAN, London

Tags: ··············

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.