Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation (CCXV): Anonymous, ROMANIA, “The Ecologic Princess and Prince Charming“, “Prinţesa Ecologică şi Făt Frumos”

September 23rd, 2013 · No Comments · International Media, Poetry, quotations, Translations, Uncategorized

Poetry in Translation (CCXV): Anonymous, ROMANIA, “The Ecologic Princess and Prince Charming“, “Prinţesa Ecologică şi Făt Frumos”

Fairy Princess

The Ecologic Princess and Prince Charming
(Romanian Anonymous)

Once upon a time,
In far-away lands,
There was a beautiful princess
Who just found a frog
Whilst she was contemplating ecologic aspects,
On the shore of an unpolluted lake,
In a green meadow
(recently re-granted by the Constitutional Court).
When, all of a sudden, out of the blue,
Just like that, the frog
Jumped in the Princess’ lap, saying:
My beautiful Princess,
Once upon a time I was a handsome Prince,
Just as a Communist witch
Cast a spell on me and turned me into a frog.
Pray, be so kind to give only one kiss
And I will turn back
Into a slender Prince Charming.
And thereafter, my Love, we shall wed,
And we shall be happy in your castle,
Together with my mother,
Whilst you will cook delicious meals,
Do the washing, conceive children
And be for ever
Grateful to me
And happy with your lot.

That evening,
As the Princess was eating a scrumptious dish
Of frog legs à la mode de Caën
Seasoned with garlic and a sauce of white wine
She smiled discretely, whispering:
I should be damned, if I complied!

prince charming

Prinţesa Ecologică şi Făt Frumos
(Poet Anonim ROMAN)

A fost odată
Ca nici odată
Şi dacă n-ar fi
Nu s-ar povesti.
A fost odată,
Pe meleaguri îndepărtate,
O mandră prinţesă
Care tocmai zări o broască,
În timp ce contempla aspecte ecologice,
Pe malul unui lac nepoluat,
Dintr-o luncă verde,
Lâng-un vechi castel,
(Restituit de Curtea Constituţională).
Când de-odată,
Aşa, netam-nesam, broasca
Sări drept în poala prinţesei, spunând:
Mândra mea prinţesă,
Am fost cândva şi eu un prinţ mândru
Până când o vrăjotoare comunistă
M-a afurisit să devin o broască.
Rogu-te, un singur sărut dela tine
Mă va transforma din nou
Într-un Făt Frumos, tras ca prin inel.
Iar apoi, iubita mea, ne vom cununa
Şi vom trăi fericiţi, în castelul tău,
Împreună cu mama mea,
Unde tu vei găti bucate gustoase,
Vei spăla rufele, îmi vei zămisli copii
Şi de-a pururea
Îmi vei fi recunoscătoare
Şi fericită că te-ai purtat aşa.

În seara aceea,
În timp ce prinţesa consuma un meniu somptuos
De ciulama de pulpe de broască,
Cu mujdei de usturoi, în sos de vin alb,
Ea schiţa un surâs suav, murmurând:
Să-mi sară ochii, dac-o să fac aşa!

(Adaptare liberă după un poet Român anonim,
Copyright Constantin ROMAN, London, 2009)

enchanted frog

Tags: ··················

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.