Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Poetry in Translation (C): W.B. Yeates (1865 – 1939) – “When you are Old”, “

December 25th, 2011 · 1 Comment · PEOPLE, Poetry, quotations, Translations

Pe culmi de munţi, zburând spre zări pustii, O clipă, chipu-ţi trist a adăstat. Dar ai purces, cu dorul necurmat Si faţ-ascunsă printre galaxii.

When You are Old
by W. B. Yeates

When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep...

Când esti bătrân

Când eşti cărunt, letargic şi bătrân,
Pe lângă sobă-o carte ai deschis…
Iar ochilor, târcoale dau, în vis,
Sclipirile ce-au fost, dar nu mai sânt.

Câţi oameni n-ar fi vrut să fi primit
Atâtea haruri dela Dumezeu,
Dar dintre toţi, eu singură, mereu
Am înţeles tot ce ai pătimit.

Pe culmi de munţi, zburând spre zări pustii,
O clipă, chipu-ţi trist a adăstat.
Dar ai purces, cu dorul necurmat,
Si faţ-ascunsă printre galaxii.

In Romaneste de Constantin ROMAN
Rendered in Romanian by Constantin ROMAN
© Constantin Roman, London, December 2011

Tags: ··········

One Comment so far ↓

  • Mircea Milcovitch

    Draga Constantin,
    Traducerea este o a doua creatie, însa mult mai dificila ca prima, cea a autorului, pentruca autorul nu are atâtea limite impuse, este mult mai liber. Va felicit deci, cu stima care se cuvine unui “artefact” de calitatea aceasta,
    Mircea