Centre for Romanian Studies

Centre for Romanian Studies header image 1

Petitie a asociaţiilor de proprietari deposedaţi abuziv în perioada 1945-1989

April 13th, 2011 · No Comments · Diaspora, International Media, OPINION, PEOPLE

Petitie a asociaţiilor de proprietari deposedaţi abuziv în perioada 1945-1989.

Prin decizia pilot Maria Atanasiu c. Romaniei, CEDO a solicitat statului roman să modifice legislaţia de restituire şi procedurile de lucru, în aşa fel încât proprietarii deposedaţi sa-şi reprimească bunurile confiscate sau despăgubirile cuvenite, într-un interval de timp „rezonabil“.

Asociaţiilorde proprietari deposedaţi, solicită ca, la elaborarea legii de restituire şi a procedurilor de lucru, să se respecte următoarele principii:

1. Aplicarea cu prioritate a restituirii în natura sau prin echivalent, cu imobile/ terenuri de valoare egală, întrucât acest mod de rezolvare este cel mai economic pentru buget si pentru contribuabil. Urmatoarele acţiuni ar trebui impuse, ca prime urgenţe, cu termene bine precizate:

o   finalizarea într-o primă etapă, a a tuturor dosarelor la nivelul autorităţilor locale, ţinând seama de cele de mai sus. Numai într-o ultimă instanţă se vor propune despăgubiri prin echivalent (bani, acţiuni, obligaţiuni) , degrevându-se astfel bugetul.

o   în acest scop este necesară evidenţierea la nivelul întregii ţări, a notificărilor rezolvabile prin restituire în natură, precum şi inventarierea terenurilor/a imobilelor disponibile pentru compensări îin echivalent

2.. Respectarea articolelor 16 alin. 1,2; 20 şi 44 din Constituţia Românei., precum şi a articolelor 6 şi 1 din Protocolul 1 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

3. Respingem orice formă de discriminare a persoanelor îndreptăţite, precum:

o   plafonarea valorii despăgubirilor sau diminuarea acestora faţă de valoarea de piaţă. Aceasta ar conduce la discriminarea proprietarilor deposedaţi ale caror dosare nu au fost încă rezolvate, în raport cu proprietarii deja despăgubiţi, în raport cu: proprietarii expropriaţi pentru cauza de utilitate publică şi înfine şi în raport cu ţchiriaşii-cumpărători, ale caror contracte au fost anulate în jusţitie O plafonare ar conduce la desfiinţarea cu efect retroactiv a unui drept câsştigat şi la violarea principiului stabilităţii raporturilor juridice.

o   respingerea cererilor fostilor cetăţeni români, cetăţeni ai UE şi moştenitori ai unor cetăţeni români, sub pretextul ca nu mai sunt actualmente cetăţeni români.

4..Intocmirea unui plan de măsuri clare si univoce, cu rezultate controlabile, cu activităţi, termene şi responsabilităţi bine definite, care să fie raportate periodic autorităţilor europene. Vor fi precizate termenele pânăla care vor fi rezolvate dosarele la nivelul autorităţilor locale, respectiv cele pana la care vor fi restituite bunurile respectiv acordate despagubirile prin echivalent. Intreaga actiune de restituire/compensare sa fie incheiata pana la 31.12.2014.

Planul va stabili sanctiuni precise impotriva institutiilor abilitate sau a functionarilor responsabili care tergiverseaza acest proces, de ex. prin neexecutarea unor sentinte definitive si irevocabile, sau prin redirecţionarea unor dosare validate de la o institutie la alta, sub pretextul unor reverificari redundante.

5. Acestea vor putea evalua si solutiona, la cererea persoanelor indreptatite, si dosarele in care restituirea nu este posibila decat prin echivalent, cererile fiind scutite de plata taxei de timbru.

6. Executarea fara intarziere a sentintelor definitive si irevocabile. In cazul acordarii prin instanta, la cererea institutiei publice, a unui termen de gratie, acesta sa fie limitat la max 6 luni, iar esalonarea platii sa fie admisa numai cu acceptul persoanei indreptatite.. Cerem de asemeneaanularea tuturor reglementarilor care ar prelungi termenul de achitare a datoriilor statului fata de proprietari, fara acordul acestora, precum de ex. pct. D din proiectul OUG nr. 4 din 2011

7  Acordarea unui nou termen de 6 luni pentru depunerea notificarilor, pentru persoane care, din motive obiective, nu le-au putut depune la termen

8. Intrucat posibilitatile de acordare de actiuni la Fondul Proprietatea sunt in mare parte epuizate, sa se prevada noi solutii de despagubire, la optiunea persoanei indreptatite, precum: emiterea unor titluri garantate de stat, cu dobanda echivalenta cu cea a obligatiilor emise de BNR

9. Transparenta totala a stadiului rezolvarii notificarilor. Portalele institutiilor statului implicate (ANRP, AVAS, autoritati locale) vor comunica petentilor stadiul la zi al rezolvarii dosarului lor, eventuale acte lipsa, durata pana la rezolarea lor, numarul de dosare sau decizii rezolvate/nerezolvate, precum si termenele la care acestea vor fi rezolvate.

10. Consultarea asociatiilor de proprietari deposedati la formularea cadrului legislativ si a procedurilor de lucru.

Asociaţia pentru Proprietatea Privată APP
Asociatia Franceza pentru Apararea Dreptului de Proprietate in Romania

Asociatia Proprietarilor Deposedati Abuziv de Stat APDAS

Asociatia Persoanelor Deposedate Abuziv si a Fostilor Deportati Refugiati din Romania APDAFDR

Interessenvertretung Restitution in Rumänien ResRo

6 Aprilie 2011

Tags: ······

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.